Wiemy, ile miesięcznie kosztuje sprzątanie resortu rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
10-09-2020,12:55 Aktualizacja: 10-09-2020,14:48
A A A

W czasie, gdy rząd gorączkowo szuka oszczędności i planuje potężną redukcję etatów w poszczególnych ministerstwach oraz podległym im instytucjom, zasadne wydaje się sprawdzenie, na co są wydawane publiczne pieniądze, a także, czy ich wydatkowanie jest racjonalne.

Grupa posłów złożyła interpelację, w której zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wskazanie, na podstawie jakiego rodzaju umów zatrudniane są osoby wykonujące prace z zakresu utrzymywania czystości, sprzątania, konserwacji, a także drobnych napraw.

jan krzysztof ardanowski, jarosław kaczyński, ustawa o ochronie zwierząt, przemysł futrzarski, hodowla norek

Minister spiera się z prezesem. Odejdzie z rządu przez norki?

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa od lat jest wielkim przeciwnikiem uderzenia w przemysł futrzarski. Tymczasem Jarosław Kaczyński, prezes PiS chce szybko przeforsować projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zakłada m.in. zakaz...

Okazuje się, że za sprzątanie gmachu ministerstwa odpowiada firma zewnętrzna. "Zgodnie z zawartą umową wszystkie osoby wykonujące w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace związane z utrzymywaniem czystości oraz sprzątaniem są zatrudnione przez firmę zewnętrzną na podstawie umów o pracę. Liczba zatrudnionych osób odpowiada 21 etatom" - wyjaśnił minister Jan K. Ardanowski.

Firmom zewnętrznym ministerstwo zleca następujące usługi:

  • utrzymanie czystości wewnątrz budynku oraz terenu zewnętrznego - miesięczny koszt to 112 496,70 zł brutto,
  • konserwację urządzeń transportu bliskiego - miesięczny koszt to 1 875,75 zł brutto,
  • konserwację Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia oligoceńskiego - miesięczny koszt to 1 045,50 zł brutto,
  • konserwację central wentylacyjno-klimatyzacyjnych - miesięczny koszt to 10 025,53 zł brutto (dwie umowy),
  • konserwację systemu przeciwpożarowego - kwartalny koszt to 5 166,00 zł brutto.

nieruchomości, kowr, centrala kowr w warszawie

KOWR wciąż płaci za dwie warszawskie siedziby. Czynsze robią wrażenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal utrzymuje dwie siedziby dla swojej centrali w Warszawie. Jedna z nich jest de facto niewykorzystana, a rocznie kosztuje to podatnika niemal 7 mln złotych. Ten temat był już poruszany na forum publicznym, a...

Z przedstawionych danych wynika, że osoby zajmujące się utrzymaniem czystości wewnątrz gmachu MRiRW oraz terenu zewnętrznego powinny miesięcznie zarabiać ponad 5 tys. zł brutto, jednak to wyliczenie czysto matematyczne i nie obejmuje zysku firmy oraz np. kosztów zakupu środków czystości. Ile więc ludzie zatrudnieni przez przedsiębiorcę zarabiają w rzeczywistości? Nie wiadomo.

"Umowa zawarta z firmą świadcząca usługi w zakresie utrzymania czystości w budynku w swej treści zawiera zapis, że usługobiorca zatrudnia pracowników w oparciu o płacę minimalną, corocznie waloryzowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). Ministerstwo nie posiada wiedzy na temat kwoty wynagrodzeń pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi w zakresie konserwacji. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową i gospodarczą, ministerstwo analizuje zlecane podmiotom zewnętrznym prace ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekonomiczno-finansowych" - podkreślił minister Ardanowski.

Czy osoby spoza resortu mają dostęp do pomieszczeń, w których są przechowywane tzw. dane wrażliwe oraz dokumenty opatrzone klauzulami: poufne, tajne, ściśle tajne? Owszem, ale - jak zaznaczył minister - usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne świadczone są w godzinach pracy urzędu i nadzorowane przez pracowników resortu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement