KOWR wciąż płaci za dwie warszawskie siedziby. Czynsze robią wrażenie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-07-2020,14:05 Aktualizacja: 30-07-2020,0:01
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal utrzymuje dwie siedziby dla swojej centrali w Warszawie. Jedna z nich jest de facto niewykorzystana, a rocznie kosztuje to podatnika niemal 7 mln złotych.

Ten temat był już poruszany na forum publicznym, a teraz wrócił za pośrednictwem poselskiej interpelacji.

Autorzy wytykają w niej, że KOWR w założeniu władz powstał z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych dla m.in. oszczędności budżetowych. I pytają o koszty utrzymania siedzib Ośrodka.

praca, polityka, odszkodowania, KOWR, ARR, ARiMR

Na co poszły miliony z budżetu państwa? Oburzające informacje

Orzeczone przez sądy odszkodowania dla zwalnionych w ciągu ostatnich 5 lat pracowników trzech jednostek administracji rolnej kosztowały podatników bagatela ponad 3 mln złotych. Odpowiadając na interpelację poselską "w sprawie...
W odpowiedzi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podaje, że łączny koszt najmu nieruchomości na potrzeby centrali KOWR w 2019 r. (w tym również koszty energii, wody i ścieków oraz sprzątania powierzchni) wynosił:

- budynek przy ul. Karolkowej - prawie 10,8 mln zł brutto, dokładnie 859 tys. 649 zł miesięcznie (w tym czynsz 8 mln 75 tys. zł, czyli ok. 673 tys. zł miesięcznie);

- budynek przy ul. Inflanckiej - ponad 6,7 mln zł brutto, dokładnie 551 tys. 355 zł miesięcznie (w tym czynsz 5 mln 453 tys. zł, czyli ok. 454 tys. miesięcznie).

"Umowy najmu dla powierzchni biurowej najmowanej na potrzeby Centrali KOWR w Warszawie nie zostały zakończone z uwagi na to, że mają one charakter wieloletni i są zawarte na czas określony, a i ich wcześniejsze rozwiązanie jest możliwe, jednak skutkowałoby poniesieniem wysokich kar finansowych przez KOWR. Są to standardowe umowy najmu, jakie obowiązują na rynku nieruchomości komercyjnych" - wyjaśnia minister.

Jak dodaje, w obydwu przypadkach wynajmujący ponieśli koszty przygotowania powierzchni na potrzeby siedzib ówczesnych ANR i ARR i umowy są tak skonstruowane, że oprócz korzyści dla najemcy w postaci wynegocjowanej korzystnej stawki (której wysokość jest uzależniona w dużej mierze od okresu najmu), zabezpieczają również interesy wynajmujących, gwarantując zwrot kosztów przygotowania powierzchni rozłożony w czasie.

budżet ue 2021-2027, wydatki na rolnictwo, polityka spójności, komisja europejska

Wydatki na rolnictwo ścięte aż o połowę

Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Taka zmiana proporcji z proponowanych początkowo przez...
"Zawieranie umów najmu na czas określony sprawia, że instytucja osiąga bezpieczeństwo w postaci liniowej i niezmiennej stawki czynszu w całym okresie najmu. Siedziba KOWR-u znajduje się przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie od 1 września 2017 r. (tj. od dnia jego utworzenia) na podstawie umowy najmu zawartej przez Agencję Rynku Rolnego w 2014 r. Umowa obowiązuje od 15 lipca 2015 r. do 14 lipca 2022 r." - precyzuje Ardanowski.

Podkreśla też, że od utworzenia KOWR-u pracownicy jego centrali funkcjonowali w obu budynkach, tj. przy ul. Inflanckiej 4 oraz przy ul. Karolkowej 30. W tym czasie Ośrodek podnajmował 40 proc. powierzchni biurowej w obiekcie przy ul. Karolkowej na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Od marca 2019 r. wszyscy pracownicy KOWR pracują już według szefa resortu rolnictwa w siedzibie przy Karolkowej. A przestrzeń w budynku przy ul. Inflanckiej jest podnajmowana dwóm spółkom, a przez pewien okres w 2019 r. powierzchnia była również podnajmowana na potrzeby rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

Natomiast pozostała powierzchnia stanowi obecnie "zaplecze magazynowe i archiwalne z przeznaczeniem na przechowywanie i porządkowanie dokumentacji".

fundusz kowr ventures, kowr, gpw ventures

Fundusz KOWR Ventures. Czym się zajmie i w co zainwestuje?

14 lipca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GPW Ventures podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, który będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania w branży rolno-spożywczej. Projekt skierowany będzie do...
Generalnie jednak takowe zaplecze chyba nie jest potrzebne, skoro KOWR cały czas ma na swojej stronie internetowej ofertę podnajmu/cesji powierzchni w obiekcie przy ul. Inflanckiej 4. A w odpowiedzi ministra dla posłów można także przeczytać, że w drugiej połowie roku 2019 proces tego podnajmu był na etapie zaawansowanych negocjacji - wynajmujący w grudniu 2019 r. poinformował, że na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku dojdzie do zawarcia nowej umowy najmu w miejsce KOWR, a umowa z KOWR zostanie rozwiązana na podstawie porozumienia stron. Nowy kontrakt miał dotyczyć ok. 80 proc. powierzchni najmowanej przez KOWR w budynku przy ul. Inflanckiej.

"Niestety, z przyczyn obiektywnych, nie doszło do podpisania nowego kontraktu. 28 maja 2020 r. wynajmujący poinformował, że w wyniku pandemii COVID-19 i obowiązujących obostrzeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i całego szeroko pojętego biznesu zarówno na terenie Polski, jak i świata, przyszły najemca, który miał wynająć powierzchnię po KOWR, wycofał się z transakcji, podając za powód obecną sytuację związaną z występowaniem koronawirusa" - informuje minister Ardanowski.

I przekonuje, iż KOWR nadal prowadzi intensywne działania w kierunku wcześniejszego zakończenia umowy najmu dla powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej, rozsyłając oferty, prezentując powierzchnię potencjalnym klientom oraz prowadząc rozmowy w kierunku jej podnajęcia lub cesji umowy. Ta obowiązuje do 31 marca 2022 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj