W Sejmie o problemach z transportem na obszarach wiejskich. Powstanie mapa wykluczenia komunikacyjnego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Blusiewicz PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
23-05-2024,10:40 Aktualizacja: 23-05-2024,10:42
A A A

Sejmowe komisje infrastruktury oraz rolnictwa zajmowały się w środę zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego. Resort infrastruktury zapowiedział, że w 2025 roku zakończy się program Gospostrateg, w ramach którego ma powstać mapa wykluczenia komunikacyjnego.

W środę odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Tematem obrad było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców terenów wiejskich.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury. Na zadane pytania oraz problemy, poruszone w dyskusji odpowiadali: wiceszef MI Arkadiusz Marchewka oraz dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter.

komunikacja autobusowa, transport na obszarach wiejskich, państwowy fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Setki milionów złotych na lokalne przewozy autobusowe

Ruszył nabór wniosków o dopłaty z przewidzianej na 2020 r. puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Chodzi głównie o transport na obszarach wiejskich i połączenia...

W dyskusji wzięli udział członkowie komisji oraz przedstawiciele społeczni. Poruszono m. in. problemy związane z brakiem standaryzacji oferty transportowej w gminach, brakiem wystarczającej ilości linii komunikacyjnych pomiędzy miastami i terenami wiejskimi oraz kłopoty z ich jakością, a także zbyt niskich środków, przeznaczanych na wsparcie rozwoju transportu zbiorowego/ Mówiono też o braku aktualnych danych, dotyczących zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, braku odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz braku realizacji postulatu wyborczego dotyczącego zerowego VAT-u w kontekście transportu publicznego.

Minister infrastruktury zapewnił, że w ministerstwie dostrzegają potrzebę rewizji podstaw prawnych z zakresu przepisów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. "Rozpoczęliśmy już analizę możliwości zmian tych rozwiązań" - powiedział. Jak zaznaczył, właśnie w tym celu 25 kwietnia odbyło się spotkanie z branżą transportu zbiorowego, na którym osoby reprezentujące branżę przedstawiły szereg postulatów. Poinformował również, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zagadnieniem zerowej stawki VAT.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renata Rychter zaznaczyła, że aby zacząć walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, potrzebne są dane jakościowe, wskazujące na identyfikację tych obszarów, w których występują problemy. "W tym kierunku są prowadzone analizy, dotyczące zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy o funduszu" - powiedziała. Wskazała, że ma to na celu zachęcenie organizatorów publicznego transportu zbiorowego do zwracania większej uwagi na standardy jakościowe. Celem zmian byłoby również ułatwienie pasażerom dostępu do informacji o możliwych liniach komunikacyjnych, tak, aby mogli wybierać najbardziej dogodne połączenia.

men, ministerstwo edukacji, szkoły, szkoły wiejskie

Wiceminister edukacji: nie chcemy, żeby odpowiedzią na problemy wiejskich szkół była ich likwidacja

Wyzwania związane m.in. ze zmianami demograficznymi i likwidacją gimnazjów były tematami rozmów w MEN ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. "Nie chcemy, żeby odpowiedzią na problemy była likwidacja wiejskich szkół. Szukamy...

Rychter zaznaczyła również, że aktualnie najistotniejsze z postulowanych zmian, dotyczą obowiązków w zakresie planów transportowych. Przypomniała, że nie wszyscy organizatorzy transportu zbiorowego są obecnie zobowiązani do tworzenia takich planów. "Wydaje się, że zasadnym postulatem jest, żeby plan transportowy był punktem wyjścia, jeśli chodzi o proces planowania i później już organizacji publicznego transportu zbiorowego" - powiedziała. Zwróciła uwagę na konieczność wyznaczenia standardów wykonywania połączeń na gruncie krajowym. Chodzi o "unifikowane, jednolite ramy, zasady - jak połączenia mają być realizowane i z jaką częstotliwością". Dodała, że ustandaryzowane powinny zostać również zasady, dotyczące przystanków, dworców, środków transportu, sposobów oznakowania i informacji o połączeniach.

Dyrektor DTD poruszyła również kwestię programu Gospostrateg, nad którym prace mają zakończyć się w 2025 roku. Jednym z punktów tego projektu, który dotyczy badań nad zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego w kontekście funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, ma być przygotowanie mapy wykluczenia komunikacyjnego. Jak podkreśliła, ma być to mapa interaktywna, której dane będą mogły być na bieżąco aktualizowane. "Będzie dawała narzędzie do właściwego identyfikowania tych obszarów, dla których pomoc publiczna jest najbardziej potrzebna i oczekiwana" - podkreśliła.

Poleć
Udostępnij