W resorcie o szkodach wyrządzanych przez ptaki. Czy ruszy się coś w sprawie rekompensat dla rolników?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2023,15:45 Aktualizacja: 18-05-2023,15:50
A A A

Przedstawiciele rolników, administracji państwowej i nauki mieliby wchodzić w skład zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby wypracowanie systemu szacowania szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych i rybackich przez dzikie ptactwo.

Temat szkód wyrządzanych w uprawach i gospodarce rybackiej przez ptactwo takie, jak kruki, żurawie, gęsi czy kormorany oraz brak odszkodowań dla poszkodowanych z tego tytułu gospodarzy wraca jak bumerang. Tym razem rozmowy w tej kwestii toczyły się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ich gospodarzem był wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Trudności się piętrzą

W dyskusji uczestniczyli także m.in. wiceminister klimatu i środowiska i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, dyrektor generalny ochrony środowiska Andrzej Szweda Lewandowski, a także prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

straty spowodowane przez ptaki, ptaki żerują na polach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, KRIR

Ptaki stołują się na polach. Co można z nimi zrobić?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego przekazało wyjaśnienia dotyczące możliwości płoszenia ptaków, które wyjadają zwłaszcza zasiewy na polach. Na wielokrotnie przez nas opisywane wnioski...

„Przedstawiciele samorządu rolniczego wyrazili obawy dotyczące ekonomicznego wpływu na ich uprawy szkód powodowanych przez ptaki. Zwracali uwagę na trudności w rozpoznaniu organu właściwego do pozyskiwania zgód na takie czynności, jak płoszenie czy odstrzał ptaków. Powodem są skomplikowane przepisy związane z zakwalifikowaniem tych zwierząt do zwierząt łownych lub objętych częściową ochroną” – czytamy w relacji ze spotkania.

W jego trakcie zwracano też uwagę na skargi rolników na znaczące zwiększenie się populacji łosia czy bobra. To bowiem wiąże się ze zwiększoną ilością szkód, za które gospodarze chcą rzetelnie obliczanych i sprawnie wypłacanych rekompensat.

Zespół roboczy

„Wiceminister Krzysztof Ciecióra poparł argumenty rolników. Przypomniał o wniosku skierowanym do komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusa Sinkeviciusa. Wniosek dotyczy potrzeby uregulowania na poziomie UE problemu populacji kormorana” – zapewnia w relacji resort rolnictwa.

Jednocześnie Ciecióra zaproponował powołanie zespołu roboczego w celu wypracowania rozwiązań mających ostatecznie na celu ustalenie sposobu szacowania szkód. Organ taki miałby składać się z przedstawicieli rolników oraz administracji i nauki.

„Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracuje wytyczne dla rolników mówiące o tym, w jaki sposób mogą oni ubiegać się o pomoc w zabezpieczeniu swoich gospodarstw i upraw przed szkodami” – zapowiedziało MRiRW.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu