Ubezpieczenie NNW dzieci rolników. Gdzie zgłaszać szkody?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2023,10:50 Aktualizacja: 06-03-2023,10:10
A A A

Na ten rok ponownie obowiązuje umowa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Taki kontrakt Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) zawarł z AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obowiązuje on od 1 stycznia do 31 grudnia i jest finansowany przez FSUSR.

„Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników” – wskazuje w komunikacie Fundusz.

krus     podwyższenie świadczeń     emerytury rolnicze     renty

KRUS o podwyżkach. Jakie świadczenia wzrosły?

Emerytury i renty wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1 marca są podwyższone, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami m.in. Ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników. KRUS zaznacza w komunikacie, że waloryzacja...

Jak wyjaśnia, potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w dacie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zgłaszania szkód do ubezpieczyciela można dokonywać:

- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus@agroubezpieczenia.pl lub

- listem poleconym na adres: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom.

Trzeba przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (dostępny tutaj) wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”. Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać, kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.- pt. od 8.00 do 18.00).

Zakres ubezpieczeń i wysokość świadczeń można znaleźć w tym miejscu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu