Terytorialsi szkolą leśników na wypadek wojny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2022,8:15 Aktualizacja: 02-05-2022,8:16
A A A

Generał broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Chodzi o cykl szkoleń proobronnych dla leśników.

Dokument sygnowano w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie).

- Lasy Państwowe i leśnicy od zawsze i w każdej sytuacji pozostają do dyspozycji państwa. Szkolenia obronne, które rozpoczynamy z WOT, to nie nowość. Takie kursy odbywały się już przed laty. Kontynuujemy najlepsze tradycje Przysposobienia Wojskowego Leśników - podkreślił Józef Kubica.

Jak dodał, leśnicy doskonale znają teren i niemal każdą leśną ścieżkę. Z kolei żołnierze wiedzą, jak posługiwać się bronią, znają taktykę i potrafią szybko reagować, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.

- Dlatego szkolenia organizowane przez WOT niosą obopólne korzyści dla organizacji, które reprezentujemy - zaznaczył Kubica. 

straż leśna, Józef Kubica, Edward Siarka, graniza polsko-białoruska

Mobilizacja leśników. Pomogą na wschodniej granicy

Strzegącym granicy Polski z Białorusią pogranicznikom, policjantom i żołnierzom przyjdą w sukurs strażnicy leśni w ramach ogłoszonej mobilizacji w Lasach Państwowych. Będzie też przekazywany surowiec na opał i infrastrukturę polową. Józef...
Cykl szkoleń obejmuje posługiwanie się bronią, ratownictwo pola walki i inne przydatne techniki. W dniu podpisania porozumienia pierwsi leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ćwiczyli już pod okiem 8. Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Strzelali, uczyli się ratownictwa na polu walki i saperstwa. Kolejnym elementem szkolenia będzie topografia i zapoznanie się z mapami (wojsko posługuje się innym rodzajem map niż leśnicy).

Zatrudniające ok. 26 tysięcy ludzi Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. Na czas mobilizacji leśnicy mają wyznaczone ściśle określone zadania..

- Należą do nich np. zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowiec drzewny, m.in. na potrzeby utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej czy realizowanie zadań wynikających z  obowiązków państwa-gospodarza wojsk sojuszniczych na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe - wymienił Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

I zwrócił uwagę, iż w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego, dla większości pracowników Lasów Państwowych stosunek pracy zamienia się w stosunek służby.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu