Świadczenia emerytalno-rentowe rolników mają wzrosnąć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2022,12:30 Aktualizacja: 08-11-2022,12:40
A A A

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma na celu zmianę sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, co w efekcie spowoduje ich wzrost.

"Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

emerutura podstawowa, emerytura najniższa, MRiRW, świadczenia emerytalno-rentowe rolników

MRiRW chce podwyższyć emeryturę podstawową

Wysokość emerytury podstawowej, na podstawie której wyliczane są rolne świadczenia emerytalno-rentowe, ma być powiązana z emeryturą minimalną - wynika z projektu, nad którym pracuje resort rolnictwa. Obecnie emerytura podstawowa to...

Obecnie, od 1 marca, emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, podczas gdy najniższa emerytura określona w przepisach emerytalnych to 1338,44 zł. Mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych - wyjaśnili autorzy projektu.

Według stanu na 30 kwietnia ponad 796 tys. osób otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS w przedziale 1,3-1,4 tys. zł, co stanowi ok. 80 proc. osób uprawnionych. Przeciętna wysokość rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego w I półroczu br. wynosi 1367 zł.

Projektowana zmiana ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Kolejna zmiana w ustawie wynika z konieczności doprecyzowania przepisów w zakresie rehabilitacji leczniczej. Do czasu wprowadzenia nowelizacji, na rehabilitację leczniczą były kierowane dzieci, jeżeli były w wieku uprawniającym do renty rodzinnej. W związku z powyższym istnieje konieczność doprecyzowania definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zmiany dotyczące waloryzacji rolniczych emerytur będą miały wpływ na finanse publiczne (wzrosną wydatki na ten cel). W budżecie państwa na 2023 r. dotacja dla KRUS została zaplanowana na ponad 20 mld zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu