Śląskie rolnictwo będzie się rozwijać

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2016,12:05 Aktualizacja: 06-07-2016,12:43
A A A

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku. Dokument zawiera analizy, prognozy oraz cele do zrealizowania.

W serwisie prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach podkreślono, że zatwierdzona strategia to pierwszy tak kompleksowy dokument przyjęty w Polsce.

krupnik śląski, Unia Europejska, Komisja Europejska, Krupnioki śląskie, województwo śląskie

Krupnioki śląskie pod unijną ochroną

Nazwa krupnik śląski została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne i dołączyła do elitarnej grupy produktów z całej Europy. Krupnioki śląskie są jednym z najbardziej tradycyjnych wyrobów...

"Pełni rolę dokumentu nadrzędnego w stosunku do innych opracowań i programów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, tworzonych w kolejnych latach w województwie śląskim po 2015 roku. Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Strategii pozwoli na pełną analizę oraz ocenę zmian rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa. Dokument ma charakter długoletni, uwzględnia warunki funkcjonowania oraz prognozy rozwoju obszarów wiejskich, a także zawiera ustalenia strategiczne dla obszarów wiejskich całego województwa" - podają służby prasowe marszałka.

Strategia powstała we współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz obszarów wiejskich, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, a także szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

W tym długofalowym planie stwierdzono, że najbardziej znamienną cechą rolnictwa regionu jest rozdrobnienie gospodarstw i gruntów, co sprawia, że w wielu miejscach istnieje anachroniczny układ, który nie sprawdza się w warunkach gospodarki rynkowej. Tylko 1/5 gospodarstw produkuje bowiem na rynek, wykorzystując znaczne możliwości konsumpcyjne aglomeracji śląskiej.
śląsk, rozwój wsi, rybołówstwo, EFRROW

Na Śląsku wydadzą miliony euro na rozwój wsi i rybołówstwa

46 mln euro z UE na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) otrzyma 12 lokalnych grup działania i dwie grupy rybackie z woj. śląskiego. Pieniądze mają wesprzeć m.in. rozwój przedsiębiorczości,...

Zgodnie z danymi Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. na Górnym Śląsku było 163,3 tys. gospodarstw rolnych, w tym 77,6 tys. o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. W tej grupie aż 84,3 proc. stanowiły gospodarstwa od 1 do 5 ha.

Na podstawie liczby wniosków złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności obszarowych stwierdzono, że liczba gospodarstw regularnie spada - z 55.485 w 2006 roku do 47.345 w 2013 r.

Według wizji, jaką roztoczono w strategii, wiodącą rolę na obszarach wiejskich regionu ma pełnić "rozwijające się w powiązaniu z działalnością przetwórczą nowoczesne rolnictwo z działalnością ekologiczną oraz specjalnymi działami produkcji rolnej, a także różne typy turystyki".

Rozwijać się też ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne nawiązujące do zmian demograficznych, działalność usługowa i produkcyjna, których konkurencyjność opierać się ma na dostępie do czystego środowiska.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!