Siano - towar deficytowy. Jest pomysł, skąd je uzupełniać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2020,11:15 Aktualizacja: 24-06-2020,11:27
A A A

Łąki na torfowiskach mogą być cennym źródłem tak potrzebnego w gospodarstwach hodowlanych siana. O możliwość częstszego ich koszenia wystąpiła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

We wniosku do ministra rolnictwa samorząd rolniczy poprosił o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

leśne sianokosy, bieszczady, edward marszałek, rdlp w krośnie

Deszczowa pogoda utrudnia leśne sianokosy

Leśne sianokosy w Bieszczadach, które zazwyczaj rozpoczynały się w połowie czerwca utrudnia deszczowa pogoda. - W tym roku na razie są wykaszane tylko wysoko położone polany - mówi Edward Marszałek z Lasów Państwowych w...

Konkretnie chodzi o modyfikację w zakresie częstości koszenia runi użytków zielonych w pakiecie 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, wariant 5.6.2 Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające.

"Obecnie na użytkach objętych ww. wariantem wymagana jest częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jednak nie częściej niż co dwa lata, co określa ekspert przyrodniczy" - wskazuje KRIR.

Jak wiadomo, ze względu na trudne warunki atmosferyczne - przede wszystkim występujące od kilku lat długotrwałe okresy suszy - wielu rolników nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości pełnowartościowej paszy w postaci siana w żywieniu przeżuwaczy.

Stąd wniosek o możliwość corocznego koszenia łąk położonych na glebach torfowych przy zachowaniu określonego dla wariantu terminu koszenia runi.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu