Scalanie gruntów rolnych na Podkarpaciu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, Przemysław Olszewski | olszewski@rpt.pl
10-06-2018,18:00 Aktualizacja: 10-06-2018,15:13
A A A

Ponad 2,3 tys. ha zostanie scalonych w ramach pięciu umów, które zostały zawarte w Rzeszowie. Scalenia będą miały miejsca w powiatach jarosławskim, rzeszowskim i przemyskim. Wartość podpisanych umów to ponad 27 mln zł.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przypomniał, że region w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 otrzymał 77,5 mln euro na scalenia gruntów. - Jest to najwięcej w kraju pieniędzy na ten cel. To, że otrzymaliśmy taką kwotę, jest efektem tego, że w poprzedniej perspektywie scalenia gruntów były tak efektywnie przeprowadzone - dodał. Ortyl zaznaczył, że scalania rozdrobnionych w regionie gospodarstw jest procesem bardzo trudnym i skomplikowanym.

Członek zarządu województwa Piotr Pilch przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE 2007-2013, region otrzymał na scalenia gruntów 15,5 mln euro. - Dzięki tym pieniądzom udało się scalić powierzchnię 10 tys. ha - mówił. Powiaty będą mogły wykorzystać pieniądze zarówno na prace scaleniowe, jak i na zagospodarowanie poscaleniowe.

W ramach obecnej edycji PROW na Podkarpaciu do tej pory zostały przeprowadzone dwa nabory. Wartość podpisanych umów to ponad 164 mln zł, a łączny obszar scalonych gruntów wyniesie ponad 15,6 tys. ha. Do rozdysponowania z PROW pozostało jeszcze ponad 162 mln zł, według urzędników pozwoli to na objęcie scalaniem około 13,8 tys. ha.

Jak zapowiedziała dyrektor departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w podkarpackim urzędzie wojewódzkim Magdalena Sobina, kolejny nabór wniosków na scalenia gruntów będzie ogłoszony w czerwcu br.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj