Rząd chce zamrozić ceny prądu w 2024 r. Limity m.in. dla rolników maja być utrzymane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2023,14:35 Aktualizacja: 21-11-2023,10:56
A A A

Rząd planuje przedłużenie na 2024 r. zamrożonych cen m.in. prądu dla gospodarstw domowych - wynika z wpisu opublikowanego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projektowane rozwiązania mają odnosić się też do gazu i ciepła.

W poniedziałek w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Zmodyfikowana kontynuacja wsparcia

"Proponowane w zmianie ustawy przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych oddziałuje na jedną z najbardziej podstawowych potrzeb współczesnych społeczeństw, jaką jest dostęp do nośników energii. Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach, a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążającymi budżet państwa" - podkreślono w wykazie.

map, ministerstwo, saisn, minister, energia, prąd, ceny, rolnicy

Sasin: rząd planuje przedłużyć mechanizmy ochronne związane z cenami prądu na 2024 r.

Rząd planuje przedłużyć na 2024 rok. rozwiązania chroniące przed wzrostem cen energii elektrycznej - poinformował we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że chodzi o przedłużenie Tarczy Solidarnościowej. "Nie możemy...

Dodano, że projekt przewiduje "zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania)".

Projektowana ustawa zakłada m.in. "mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw, w zakresie określonego limitu.

Z wykazu wynika ponadto, że utrzymane miałyby zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii.

4000 kWh limitu dla rolników

Dodano, że maksymalna cena energii miałaby zastosowanie również wobec tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh. "Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów" - wyjaśniono.

W wykazie poinformowano ponadto, że projektowane rozwiązania przewidywać będą również mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji. Wypłatami rekompensat zajmować się będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

biogazownia, mikrobiogazownia rolnicza, biogaz, energia, ciepło, poferment, dotacja, nfośigw

Gospodarstwo z dużą dotacją - 1,5 mln zł na mikrobiogazownię. Prąd będzie z obornika

Prywatne gospodarstwo rolne zlokalizowane w woj. śląskim wystarało się o prawie 1,5 miliona zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na budowę mikrobiogazowni. Jak podkreśla NFOŚiGW, będzie to pierwsze tego...

Według obowiązujących zapisów tzw. Tarczy Solidarnościowej, ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w Polsce pozostały na poziomie stawek z 2022 r. do określonego limitu zużycia: 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami, 4000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Cena maksymalna na gaz

Zgodnie z informacją opublikowaną w poniedziałek w wykazie, na 2024 rok ma zostać przedłużona też cena maksymalna na gaz. "Pozwoli zapewnić w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym, na zasadach obowiązujących w 2023 r. Projekt przedłuża również mechanizmy służące zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją" - dodano.

Projektowane przepisy zakładają zagwarantowanie ceny maksymalnej na gaz oraz stawek opłat usług dystrybucji na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!