Rozwój wsi i rolnictwa zapisano w rządowej strategii

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2017,15:35 Aktualizacja: 17-02-2017,15:35
A A A

Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami jest jednym z celów zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Doprowadzi to m.in. do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych na wsi.

- Dla nas najważniejsze jest to, że zmienimy zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce (...), i że tym celem jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej - powiedział w piątek polityk podczas konferencji prasowej na temat "Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rząd, piotr gliński, mateusz morawiecki, gospodarka

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. Polityk podkreślił, że dokument był...

Rada Ministrów 14 lutego podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", zwaną SOR. W ocenie rządu to najważniejszy dokument, który przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazując sposób ich osiągania oraz określając najważniejsze projekty.

Głównym celem projektowanych działań rozwojowych w SOR jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Minister Jurgiel podkreślił, że resort rolnictwa brał aktywny udział w pracach nad projektem SOR, dbając aby w dokumencie właściwie zostały opisane zagadnienia dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

- Dla obszarów wiejskich wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami to ten cel, który powinien być zrealizowany - powiedział szef MRiRW. Podkreślił, że ministerstwo poza działaniami wynikającymi z samej strategii, realizuje inne zadania związane z działalnością administracji rządowej, dotyczą one m.in. rozwoju rolnictwa, czy rynków rolnych.
krzysztof jurgiel, ostróda, wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich

Jurgiel: powstaną wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich

Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określać potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach - zapowiedział w sobotę w Ostródzie...

Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił, że w strategii zapisano także działania mające na celu rozwój sektora rolno-spożywczego. Jak wyjaśnił, chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. - Mówimy o rolnikach, jako przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność rolniczą - powiedział.

Jak mówił, w strategii podkreślone zostało, że kluczowe dla zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju kraju będzie zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę ich dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bardziej sprawiedliwy podział wartości dodanej w tym łańcuchu, oparty na zasadzie partnerstwa.

Dodał, że na liście sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki znajduje się sektor żywności wysokiej jakości. - Został zaliczony do listy 10 sektorów strategicznych, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki - powiedział wiceminister. Dodał, że wśród blisko 200 projektów strategicznych i flagowych 12 projektów jest autorstwa ministerstwa rolnictwa i dotyczy rozwoju sektora rolno-spożywczego.
krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Jurgiel: najważniejsze jest utrzymanie WPR po 2020 roku

Priorytetem Polski w debacie o tym, jak będzie funkcjonowała UE po 2020 r., jest utrzymanie wspólnej polityki rolnej i wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników - powiedział w Sejmie Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa....

Zarudzki mówił, że istotnym elementem polityki eksportowej będzie koncentracja wsparcia na branżach, które stanowią ważną pozycję eksportową kraju oraz tych sektorach, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie. - Wytypowano 12 branż, wśród których znajduje się branża polskie specjalności żywnościowe - powiedział.

- Jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to wiemy, że na wsi żyje ludziom się gorzej niż w mieście. Chcemy, żeby do 2030 to wyrównanie nastąpiło do trzech czwartych poziomów życia w mieście. To jest też ważny wskaźnik, bo musimy postawić sobie pewne obszary strategiczne, by je realizować, aby do tego dojść - powiedział Zarudzki.

Wzrost relacji rocznych dochodów na wsi w stosunku do miasta ma wzrosnąć z 69,5 proc. w 2015 r. do 72 proc. w 2020 r. i 75 proc. w 2030 r.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu