Rolnicza "Solidarność" pyta ministra. Co z przetargami na ziemię?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-02-2018,11:00 Aktualizacja: 28-02-2018,11:21
A A A

Rolnicza "Solidarność" interweniuje u Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa w kwestii braku przetargów na dzierżawę ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w oparciu o nowe kryteria oceny ofert.

Wystąpienie poprzedzone było analizą sytuacji przeprowadzoną przez Zespół do spraw Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

kupno ziemi, dzierżawa ziemi, krir, kowr, zasoby skarbu państwa, nieruchomości rolne

Starsi rolnicy bez punktów w przetargach na ziemię

Rolniczy samorząd pyta KOWR dlaczego osobom, które ukończyły 60 lat nie przydziela się punktów w ramach kryterium wieku przy rozstrzyganiu przetargów na dzierżawę czy sprzedaż państwowej ziemi, skoro wiek emerytalny mężczyzn...

"W związku z docierającymi od rolników niepokojącymi sygnałami dotyczącymi braku realizacji przetargów na ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, co jak sygnalizują zainteresowani jest związane z dalszym brakiem akceptacji przez samorząd rolniczy nowych kryteriów ofert na dzierżawę ziemi (w szczególności punktacji), zwracam się do pana ministra z prośbą o przeanalizowanie i monitoring sytuacji i jeśli to będzie zasadne o interwencję, tak by rolnicy jeszcze przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych mogli uczestniczyć w przetargach i powiększyć gospodarstwa rodzinne" - czytamy w piśmie sygnowanym przez Teresę Hałas, przewodniczącą rolniczej "S".

Według związkowców, w innym przypadku - ze względu na terminy poszczególnych czynności związanych z procedurą przetargową - może dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie na ewentualnie zakupione grunty.

Mogą ponadto pojawić się problemy z terminowym obsianiem.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj