Rolnicy skarżą się na ARiMR. "Niezwłocznie", czyli kiedy?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-02-2016,12:15 Aktualizacja: 16-02-2016,13:11
A A A

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące sposobu rozpatrywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Obowiązujące dotychczas przepisy nie określały bowiem jednoznacznie terminów, w których pracownicy oddziałów ARiMR powinni oceniać wpływające wnioski o przyznanie płatności, pod kątem ewentualnych braków formalnych.

Biuro RPO podkreśla, że placówki agencji często oceniały dokument dopiero po kilku miesiącach od jego złożenia. To z kolei sprawiało - w większości przypadków - że uzupełniane wnioski załatwiane były odmownie, ponieważ wpływały po terminie przewidzianym na ich składanie.

płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, płatność  na zazielenianie

Dopłaty bezpośrednie płyną na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia 2015 roku do 3 lutego br. przekazała na konta bankowe blisko 791 tysięcy rolników 3,35 miliarda złotych. Wypłatę płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła tradycyjnie 1 grudnia....

"W ocenie rolników, którzy kierują do mnie skargi, agencja, kierując wezwanie do uzupełnienia braków formalnych po co najmniej 3 miesiącach od złożenia wniosku, ma świadomość, że ich uzupełnienie wpłynie do organu już po 9 czerwca (ostateczny termin składania wniosków - red.)" - pisze Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich do Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa.

Rolnicy zwracają ponadto uwagę, że takie działania ARiMR są sprzeczne z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa. Gospodarz otrzymując od agencji wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni powinien mieć pewność, że po spełnieniu wymagań formalnych dokument zostanie rozpatrzony.

Co najważniejsze jednak, problem został dostrzeżony i nowa ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zawiera zapis, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ARiMR informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz skutkach ich nieusunięcia w terminie.

"O ile z zadowoleniem należy odnotować chęć uregulowania tej kwestii na gruncie nowej ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o tyle moje wątpliwości budzi użycie na gruncie takich regulacji sformułowania "niezwłocznie". Niewątpliwie, w tych postępowaniach w dużej mierze istotny jest czas, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Jak pokazała praktyka w działaniu organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, brak precyzyjnie określonych wymogów również w stosunku do działania organu wiązał się z odmienną interpretacją obowiązujących przepisów przez różne oddziały w Polsce" - brzmi wystąpienie rzecznika.

Szef resortu rolnictwa nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!