Rolnicy oczekują zdecydowanych i skutecznych działań rządu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2020,18:25 Aktualizacja: 07-04-2020,7:27
A A A

Gospodarstwa będące na pierwszej linii frontu, aby utrzymać ciągłość dostaw żywności, czekają na zdecydowane i skuteczne działania mające na celu złagodzenie skutków kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - piszą w specjalnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele 13 organizacji rolniczych.

W dokumencie zawarto szereg rekomendacji, do których wdrożenia namawiają sygnatariusze listu.

"W tym trudnym czasie zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa" - czytamy w wystąpieniu, które do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiło 3 kwietnia.

wołowina, bydło mięsne, Mercosur, umowa, cena

Koronawirus niszczy rynek wołowiny. Potrzebna interwencja

Epidemia koronawirusa wywołała utrudnienia w handlu, w tym w eksporcie mięsa wołowego. Zwiększona podaż wołowiny przełożyła się na duże spadki jej ceny.    Polscy producenci mięsa wołowego zwrócili się do Komisji Europejskiej o...

"Jako organizacje największych producentów surowców rolnych i wytwórców żywności w kraju reprezentujące cały łańcuch dostaw +od pola do stołu+ również czujemy wielką odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa. Zapewnienie ciągłości tej produkcji, szczególnie w obecnym czasie, jest zadaniem o strategicznym znaczeniu" - informują.

W oceni sygnatariuszy apelu, należy zrobić wszystko w celu zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją żywności, jej przetwarzaniem i eksportem.

Organizacje rolnicze zwracają się do premiera z apelem, aby:

 •  uruchomić "zielone szlaki" także dla niezbędnych środków produkcji, takich jak pasze, nawozy i środki ochrony roślin, a także surowce i materiały dla sektora rolno-przemysłowego, aby umożliwić producentom dalsze dostarczanie kluczowych towarów konsumentom europejskim;
  Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las, mleko, mleczarnia, produkcja mleka, PFHBiPM, koronawirus, skup mleka, covid-19

  Dramat hodowców. Mleczarnia nie kupi od nich mleka

  Producenci mleka zaczynają odczuwać skutki pandemii koronawirusa. Do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z dramatycznym apelem o pomoc zgłosiło się Przedsiębiorstwo Nasienne "Księży Las". Mleczarnia, z...
 •  skrócić okresu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe, zrezygnować czasowo z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do producentów żywności będących płatnikami podatku VAT, należne środki finansowe z pewnością złagodziłyby problemy związane z płynnością finansową;
 •  umożliwić transgraniczne przemieszczanie się pracowników sezonowych w okresie zbiorów, nawet jeśli nadal obowiązują ograniczenia w podróżowaniu;
 •  wprowadzać działania pozwalające utrzymać miejsca pracy poprzez zniesienie danin ponoszonych przez najbardziej potrzebujące przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego dla ochrony w nich miejsc pracy. Instrumenty pomocowe w postaci wsparcia w utrzymaniu pracowników muszą mieć charakter czasowy (minimum 6 miesięcy, w przypadku sektora rolno-spożywczego najlepiej 12 miesięcy), nieincydentalny i uwzględniać wszystkich przedsiębiorców (nie tylko mikro, małych i średnich);
 •  dofinansować działania przedsiębiorców związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Niepokój przedsiębiorców budzi zwłaszcza wizja przypadków COVID-19 w zakładach przetwórczych oraz potrzeby kwarantanny pracowników. Tym samym stwierdzenie wirusa COVID-19 w zakładzie produkcyjnym w skrajnym przypadku może doprowadzić do wstrzymania całej produkcji. Producenci żywności są świadomi tego zagrożenia na szeroką skalę, podjęli działania mające na celu minimalizację tego ryzyka, które wygenerowały dodatkowe koszty;
  przymrozki, komisje szacujące straty w uprawach, wegetacja roślin

  Groźne przymrozki. Koronawirus zatrzyma komisje klęskowe?

  Odnotowane ostatnio i zapowiadane na kolejne noce przymrozki mogą być kolejnym ciosem dla rolników. Zwłaszcza, że procedura szacowania szkód wydaje się być nie do końca dostosowana do realiów. A dochodzi jeszcze kwestia pracy...
 •  wprowadzić wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych polegające na udzielaniu nieoprocentowanych kredytów obrotowych z odroczonymi ratami spłaty (o minimum 6 miesięcy) oraz możliwością częściowego umorzenia w przypadku zachowania przez przedsiębiorstwo rolno-spożywcze miejsc pracy - co pozwoli na utrzymanie terminowych płatności dla dostawców surowców (rolników), a także terminowych płatności dla przetwórców. To pozwoli utrzymać obroty wewnętrzne na w miarę normalnym poziomie;
 •  okresowo znieść sankcje administracyjne, karnoskarbowe i karne za opóźnienia lub brak ich złożenia w terminie oraz czasowo wstrzymać kontrole w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach rolno-spożywczych - poza kontrolami sanitarnymi i weterynaryjnymi. Znaczna część rozwiązań przewiduje ograniczające kryterium niezalegania ze składkami i podatkami dla skorzystania z ulg. Zaległość mogła być niewielka, jednak tak sformułowane kryterium może uniemożliwić dostęp do pomocy i skazać wielu producentów rolnych oraz przetwórców na upadłość i likwidację miejsc pracy;
  fundusz rolny, Bank Gospodarstwa Krajowego, krir, branża rolna, kryzys gospodarczy

  Rolnictwo to priorytet. KRIR chce utworzenie specjalnego funduszu

  Krajowa Rada Izb Rolniczych proponuje utworzenie Funduszu Rolnego i apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o potraktowanie rolnictwa i zakładów przetwórczych branży rolno-spożywczej jako priorytetu. "W związku z trwającą...
 •  zawiesić na czas trwania epidemii wszelkie bariery administracyjne między rolnikami a przedsiębiorstwami - w konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż;
 •  przeznaczyć jak największą ilość niewykorzystanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na pomoc dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności, jej przetwarzaniem i eksportem; 10. przeznaczyć znaczną część niewykorzystanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na ratowanie podmiotów sektora rolno-spożywczego;
 •  zawiesić dotychczasowy harmonogram wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. W warunkach spowolnienia gospodarczego w państwach UE priorytetem powinny być działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej;
 •  zwiększyć dofinansowanie do ubezpieczeń - kierunkowo na ubezpieczenia zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
 •  wstrzymać wykonywanie ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która oznacza stopniową likwidację towarowych gospodarstw rolnych prowadzących zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą i zapewniających stabilność dostaw dużych ilości niezbędnych surowców rolnych do zakładów przetwórczych. Apelujemy o pilne ustalenie nowych dat obowiązywania trwających umów dzierżawy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i dzierżawcami, natomiast gdy umowy wygasły, a KOWR nie przejął jeszcze nieruchomości - o pozostawienie ich we władaniu dzierżawców w celu zachowania ciągłości prowadzonej w nich produkcji mleka, mięsa i zbóż.

***

Pod listem do premiera, który trafił także na biurko ministra rolnictwa, podpisali się przedstawiciele następujących organizacji: Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Krajowa Rada Drobiarstwa, Związek Polskie Mięso, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Pliki do pobrania:
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu