Rolnictwo na terenach górskich powinno się opłacać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2021,12:50 Aktualizacja: 28-09-2021,13:04
A A A

Dla utrzymania rolnictwa na terenach górskich kluczowa jest poprawa jego opłacalności - stwierdził Grzegorz Puda, minister rolnictwa podczas konferencji "Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb".

Konferencję online zorganizował Instytut Zootechniki w Balicach. Podczas rozmów wymieniano poglądy i prezentowano rozwiązania stosowane w państwach członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania programów górskich.

owce, wypas owiec, bieszczady

Pogoda sprzyja wypasowi owiec

W Bieszczadach i Beskidzie Niskim w tym roku pogoda sprzyja wypasowi owiec. "Może potrwać jeszcze kilka tygodni; nawet do końca października" – powiedział Grzegorz Sienko z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w...

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że barierą w rozwoju tych działalności są niekorzystne warunki ukształtowania terenu i klimatu, co pozwala prowadzić jedynie produkcję metodami ekstensywnymi.

Potrzeba stosowania specjalistycznych maszyn i narzędzi powoduje, że koszty prowadzenia produkcji rolnej w górach są wyższe niż na obszarach nizinnych. Dlatego, biorąc pod uwagę z jednej strony słabą rentowność produkcji w sektorze rolnym na obszarach górskich, a z drugiej jej unikalność, konieczne jest szczególne podejście do instrumentów polityki rolnej - przekonywał Puda.

W ocenie ministra należy powstrzymać i odwrócić proces systematycznego wycofywania rolnictwa z gór, co przejawia się przede wszystkim zmniejszeniem produkcji zwierzęcej, odłogowaniem gruntów, odpływem młodych osób i brakiem rąk do pracy.

Dlatego - jak mówił - kluczowe znaczenie ma poprawa opłacalności produkcji rolnej, rozwój rynków dla produktu wytwarzanego na terenach górskich. Ważna jest promocja korzystnych trendów rozwojowych w sektorze rolnym, takich jak wzrost sprzedaży bezpośredniej specjałów górskich (np. sery, soki, mleko) czy alkoholi oraz produkcji żywności wysokiej jakości, w tym ekologicznej.

grzegorz puda, sejm, wotum nieufności

Minister zapewnia. Polska wieś będzie nowoczesna i bezpieczna

Polska wieś będzie nowoczesna, będzie bezpieczna, ale jednocześnie pozostanie bastionem wartości, takich jak tradycja, kultura, rodzina, wiara i patriotyzm - mówił w czwartek w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Sejm...

- Opłacalność rolnictwa na terenach górskich powinna być wzmacniana poprzez rekompensowanie świadczenia przez rolników usług na rzecz środowiska naturalnego, tak aby zachować dużą różnorodność biologiczną, krajobrazową Sudetów, Karpat czy Góry Świętokrzyskich - podkreślił Puda.

Zaznaczył, że identyfikując potrzeby i wyzwania, na które powinna reagować polityka górska, resort rolnictwa podjął szeroką współpracę z regionami oraz organizacjami rolniczymi, m.in. wojewódzkimi Zespołami ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. z województw południowej Polski, urzędami marszałkowskimi, samorządem rolniczym, rolnikami, naukowcami.

W ramach Porozumienia Rolniczego działa również Zespół ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich. Część zgłoszonych, wypracowanych propozycji udało się wprowadzić do PROW i prawodawstwa krajowego. Inne stanowią punkt wyjścia do dostosowania polityki rolnej w perspektywie finansowej 2023-2027.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji rolników, fundacji promujących regiony, lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów rolników i terytorialnych, administracji państwowej szczebla lokalnego, doradztwa rolniczego, a także naukowcy i eksperci reprezentujący województwa: podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie.

Ze strony europejskiej w rozmowach brali udział eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy, a także hodowcy zajmujący się problematyką terenów górskich z Włoch, Grecji, Portugalii, Słowenii.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj