Prof. dr Stanisław Karpiński dyrektorem IHAR-PIB w Radzikowie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: IHAR-PIB (art) | redakcja.agropolska.pl
03-08-2017,15:20 Aktualizacja: 03-08-2017,15:27
A A A

1 sierpnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. Stanisława Karpińskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Zastąpił na tym stanowisku prof. dr. hab. Edwarda Arseniuka, który pełnił tę funkcję przez 19 lat.

W latach 1999-2008 prof. dr Stanisław Karpiński był wykładowcą i profesorem Uniwersytetu Sztokholmskiego. W 1999 r. wraz z kolegami opisał w „Science” mechanizm systemowej nabytej aklimatyzacji u roślin.

W 2010 r. kierowany przez niego zespół fizjomiki i biotechnologicznego modelowania roślin w SGGW w Warszawie przedstawił w „The Plant Cell” analogiczny do sytemu nerwowego zwierząt systemowy mechanizm przekazywania bodźców świetlnych i fizjologiczną pamięć świetlną u roślin.

dr Roman Warzecha, kukurydza, Radzików

Dzień Otwartych Drzwi w IHAR–PIB w Radzikowie

3 czerwca Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie zorganizował Dzień Otwartych Drzwi, którego celem była integracja nauki z praktyką. Współorganizatorami tego wydarzenia był również Polski Związek...

W 2009 r. powrócił do Polski. Został laureatem pierwszego konkursu „Welcome” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymując indywidualny grant badawczy oraz został wykładowcą w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie.

W 2012 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nadzorował m. in.: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. dr Stanisław Karpiński jest autorem i współautorem ponad 75 recenzowanych i wysoko cytowanych artykułów naukowych i 4 międzynarodowych patentów. Obecnie kieruje 3 grantami z NCN i 2 konsorcjami naukowo-przemysłowymi finansowanymi przez NCBiR angażujących łącznie ponad 45 naukowców i doktorantów.

Wypromował w Szwecji i w Polsce 10 doktorów, 17 magistrów i 7 inżynierów.

Żródło: ihar.edu.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj