Potrzeba dobrego prawa i więcej pieniędzy na meliorację

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2015,8:20 Aktualizacja: 26-05-2015,9:29
A A A

Możliwość likwidacji tam stawianych przez bobry i dotacje przedmiotowe na sprzęt oraz dokumentację techniczną - takie m.in. wnioski wysnuli delegaci na walnym zgromadzeniu Związku Spółek Wodnych w Toruniu z siedzibą w Chełmnie.

Delegaci uznali, że dla spółek wodnych bardzo ważna jest nowa ustawa Prawo wodne, a raczej to, czy uwzględni ona ich interesy.

"W szczególności chodzi o to, aby zmiany przepisów dotyczących egzekwowania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, nie spowodowały istotnego zwiększenia obciążeń rolników, członków spółek, w których urządzenia te były dotychczas utrzymywane należycie" - brzmi jeden z wniosków przyjętych przez toruński ZSW.

W drugim zawarto postulat o zwiększenie środków na odbudowy i modernizacje urządzeń melioracji szczegółowych. A także na wdrażanie najpilniejszych zadań z opracowanego programu nawodnień i retencji.

"Dla utrzymania właściwej pracy spółek konieczne jest zapewnienie im właściwego wyposażenia w odpowiedni sprzęt i dokumentacje techniczne. Postuluje się, aby dotacje przedmiotowe udzielane spółkom wodnym przez samorządy mogły być wykorzystane na sfinansowanie części nakładów poniesionych na sporządzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnych i zakup komputerów wraz z oprogramowaniem" - ustalili rolnicy.

Związek zaapelował też do władz o opracowanie procedur umożliwiających korzystanie przez spółki wodne z pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

"Dla ograniczenia strat w urządzeniach melioracji szczegółowych, powodowanych przez bobry, wnosimy o ustalenie procedur pozyskiwania pozwoleń na likwidację, przez spółki wodne, tam bobrowych zagrażających zniszczeniem systemów melioracyjnych oraz zabezpieczenie środków finansowych na usuwanie szkód powstałych w tych systemach" - brzmi ostatni z wniosków.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu