Polska przystąpi do ważnego funduszu rolniczego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-11-2019,13:50 Aktualizacja: 06-11-2019,13:54
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, której celem jest wyrażenie zgody parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego fundusz.

Fundusz (International Fund for Agricultural Development - IFAD) należy do organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ. Jest to jedyna spośród 15 tego rodzaju organizacji, której Rzeczpospolita Polska nie jest jeszcze członkiem.

ziemia, rolnictwo, duże gospodarstwa rolne, EKMA 2019

Polskie gospodarstwa są za małe. Przegrywamy już na starcie

- Powinniśmy powiększać polskie gospodarstwa rolne, ale nie kosztem gospodarstw największych. Nie tędy droga - przestrzegał prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas VI Europejskiego Kongresu Menadżerów...

Stanowi ona także jedną z trzech instytucji ONZ zajmujących się kwestiami wyżywienia i rolnictwa, dwie pozostałe - do których Polska należy - to Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization - FAO) oraz Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP).

Porozumienie, którego dotyczy omawiana ustawa, stanowi statut funduszu, a przystąpienie do niego jest warunkiem formalnym uzyskania członkostwa w organizacji. Podstawowym celem funduszu jest pozyskiwanie zasobów finansowych i udostępnianie ich na preferencyjnych warunkach na potrzeby rozwoju rolnictwa w państwach o niskim poziomie rozwoju.

Finansowane są w ten sposób projekty i programy opracowane specjalnie w celu wprowadzenia, rozszerzenia lub ulepszenia systemów produkcji żywności.

Działania funduszu są nakierowane na zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawę warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności w należących do tej organizacji państwach rozwijających się.

Fundusz ułatwia również dostęp do technologii, usług doradczych i finansowych oraz zwiększenie możliwości technicznych i biznesowych w sektorze rolnym.

Według kancelarii prezydenta, uzyskanie członkostwa w funduszu umożliwi Polsce zwiększenie zaangażowania w międzynarodową współpracę w dziedzinie rolnictwa oraz promocję polskiego rolnictwa. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj