Polska będzie współpracować w sprawie dostaw energii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Z Brukseli Filip Dutkowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2015,14:55 Aktualizacja: 08-06-2015,15:13
A A A

13 europejskich państw, w tym Polska, podpisało deklarację polityczną w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach europejskiego rynku wewnętrznego.

"Deklaracja określa zobowiązania polityczne do lepszej koordynacji polityki energetycznej poszczególnych państw, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw; bardziej efektywnego wykorzystywania istniejących sieci elektroenergetycznych oraz zwiększania integracji energii odnawialnej na rynkach krajowych" - napisano w komunikacie KE.

Janusz piechociński, ministerstwo gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne

Piechociński wzywa do budowy energetycznego OPEC

Do budowy nowej organizacji regulującej rynek surowców energetycznych na kształt OPEC wezwał w Baku wicepremier i minister gospodarki. Jego zdaniem organizacja chroniłaby m.in. przed wykorzystaniem energii jako narzędzia politycznego. Janusz...

Z tekstu deklaracji wynika, że współpracujące państwa zamierzają m.in. brać pod uwagę transgraniczne efekty podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii, sprzyjać powstawaniu jednego rynku i wzrostowi transgranicznego handlu elektrycznością, a także popierać rozbudowę sieci krajowych i interkonektorów tam, gdzie powstają zatory.

KE informuje, że opracowuje propozycje dotyczące zmian struktury rynku energii elektrycznej, które mają zostać opublikowane w 2016 roku.

Komisja Europejska i państwa regionu Morza Bałtyckiego podpisały również protokół ustaleń dotyczący modernizacji i wzmocnienia planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich.

"Dążąc do zakończenia izolacji energetycznej regionu Morza Bałtyckiego oraz zintegrowania go w pełni z rynkami energii w UE, państwa rozszerzają zakres planu działań w sprawie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich, dodając do obecnych obszarów współpracy – wewnętrznego rynku energii, połączeń międzysystemowych i wytwarzania energii – nowe obszary, takie jak efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i bezpieczeństwo dostaw" - napisano w komunikacie KE.

Protokół został podpisany przez Estonię, Finlandię, Niemcy, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję i Norwegię. Dania ma go podpisać w późniejszym terminie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu