Politycy PiS zapewniają: Polska ma być wolna od GMO

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2017,12:00 Aktualizacja: 22-04-2017,12:03
A A A

Procedowany w Sejmie projekt ustawy dotyczący GMO ma ochronić Polskę przed niekontrolowanym obrotem materiałem genetycznie modyfikowanym - przekonywali politycy PiS.

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który - zdaniem resortu środowiska - ma ograniczyć prowadzenie w Polsce upraw GMO.

paweł kukiz, kukiz15, gmo, uprawy gmo w polsce, sejm, organizmy genetycznie zmodyfikowane

Kukiz krytykuje rządowy projekt w sprawie GMO

GMO to duże niebezpieczeństwo. Niczego nie wiemy o jego skutkach, w związku z tym trudno jest przejść do porządku dziennego z czymś, co zostało wprowadzone bez gruntownych badań - powiedział Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. Polityk na konferencji...

Jak czytamy w projekcie ustawy, terytorium RP jest strefą wolną od upraw GMO. Nowe przepisy mają jednak dopuścić prowadzenie takich upraw w specjalnej strefie, która będzie utworzona po uzyskaniu zezwolenia ministra środowiska.

Będzie on mógł wydać takie zezwolenie po zasięgnięciu opinii ministra rolnictwa oraz rady gminy, na terenie której jest planowana dana uprawa.

Resort tłumaczy, że ważnym elementem oceny wniosku o uprawę GMO będzie potencjalny wpływ uprawy na bezpieczeństwo środowiska oraz owady zapylające, w szczególności pszczoły.

Dlatego też, przed utworzeniem strefy, konieczne będzie uzyskanie pisemnych oświadczeń o braku sprzeciwu właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, a także związków pszczelarzy, których nieruchomości bądź pasieki są położone w odległości do 3 km od gruntu rolnego, na którym planowana jest uprawa GMO.

gmo, uprawy gmo, rząd, rejestracja upraw gmo, komisja europejska

PSL: rząd zgadza się na uprawy GMO w Polsce

PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce, procedowana jest ustawa w tej sprawie. PSL jest za Polską wolną w 100 proc. od GMO, będziemy bronić dobrej, zdrowej żywności - powiedział w Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ludowców. Lider PSL...

Projekt przewiduje też sankcje karne. Prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy uprawy GMO będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 30 tys. zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Szyszko zarzucił politykom PO i PSL, że gdy oni rządzili, tak zmienili prawo, że dopuszczono do obrotu w Polsce wszystkie nasiona genetycznie modyfikowane występujące w unijnym rejestrze.

Według ministra do Polski trafiły "miliony ton śruty (sojowej - PAP) i nasion genetycznych", które następnie są u nas przerabiane i trafiają do pasz i żywności.

Szef resortu środowiska dodał, że rozpoczęcie prac nad nowym prawem dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych to "jest początek odbudowy tej sytuacji, że Polska zgodnie z prawem będzie wolna od GMO".

GMO, uprawa, Sejm, nowelizacja ustawy GMO, rządowy projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO

Sejm zajmuje się ustawą o GMO

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ewentualne ograniczanie upraw GMO zakłada rządowy projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO, skierowany w...

- Ustawa, która jest procedowana ma doprowadzić do tego, by w meandrach tego unijnego prawa znaleźć takie rozwiązanie, które nie będzie narażając Polski na procesy, umożliwi nam ochronę polskich obywateli, ochronę polskiego społeczeństwa przed niekontrolowanym obrotem materiałem genetycznie modyfikowanym - dodała uczestnicząca w konferencji posłanka Anna Paluch (PiS).

W piątek połączone komisje środowiska i rolnictwa zdecydowały, by powołać podkomisję, która zajmie się rządowym projektem ustawy dotyczącej GMO.

W posiedzeniu brali udział liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Polski Wolnej od GMO, które zdecydowanie przeciwstawiają się uprawom genetycznie modyfikowanym w naszym kraju.

Według nich procedowane przepisy otwierają furtkę dla takich upraw Polsce. Wskazywali, że mimo iż w projekcie ustanawia się terytorium RP strefą wolną od GMO, to są tam zastrzeżenia. Zawracają uwagę, że w projekcie jest przepis dopuszczający takie uprawy, ale wyłącznie w specjalnych w strefach.

Przypominali też politykom PiS, że przed wyborami obiecywali wprowadzenie całkowitego zakazu uprawniania takich roślin.

Minister Szyszko deklarował w piątek, że jest gotowy na rozwiązania zaostrzające przepisu dotyczące GMO. - O ile państwo znajdziecie lepszy zapis, żeby zabezpieczyć przed przyszłym ministrem, żeby nowej odmiany nie wprowadził, albo nie przywrócił danej uprawy, to proszę bardzo zróbmy to - mówił.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement