Pogorszyła się koniunktura w rolnictwie. To efekt zimowego zastoju

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2017,13:50 Aktualizacja: 01-12-2017,14:22
A A A

Wbrew przewidywaniom sprzed trzech miesięcy w czwartym kwartale pogorszyła się koniunktura w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,8 pkt. - z +7,3 do +4,5 pkt.

Spadek IRGAGR wynika ze zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury - o 4,3 pkt. z +5,1 pkt do +0,8 pkt. - informują eksperci z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, krajowy rejestr długów, adam łącki

Koniunktura w rolnictwie poprawia się, ale długi przedsiębiorstw rosną

Ponad 544 mln zł wynosiło na początku września łączne zadłużenie 9.563 przedsiębiorstw rolnych, leśnych i rybackich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów. 84 proc. wartości niespłaconych zobowiązań przypada na producentów rolnych...

Utrzymują się natomiast dobre nastroje wśród rolników i wartość wskaźnika zaufania (druga składowa IRGAGR) jest wyższa o 0,4 pkt. od tej sprzed kwartału i wynosi +11,9 pkt. To jeden z najlepszych wyników w historii badania koniunktury rolnej przez instytut. Lepsze rezultaty zanotowano tylko w drugim i czwartym kwartale 2007 r., tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Wartości wskaźnika koniunktury i obu cząstkowych są wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 10,4; 8,6 i 14,1 pkt.

Pogorszenie się koniunktury rolnej ma głównie charakter sezonowy. Rolnicy spodziewają się spadku przychodów z produkcji w okresie zimowego spowolnienia aktywności i przewidywania te odbijają się w niższej wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych.

Obecny przestój w rolnictwie wyraźnie zaznacza się zmniejszeniem zakupów obrotowych środków produkcji rolnej i wydatków inwestycyjnych. Pogorszenie się koniunktury jest niemal powszechne.

Kwartalny spadek wartości wskaźnika zanotowano dla większości wyróżnianych grup gospodarstw rolnych. Najsilniej pogorszenie się koniunktury odczuły te zazwyczaj najbardziej efektywne - o powierzchni ponad 50 ha (wartość IRGAGR obniżyła się o 8,5 pkt.), położone w makroregionie północnym (o 8,5 pkt.), prowadzone przez rolników w wieku do 30 lat (o 8 pkt.), z wykształceniem wyższym (o 4,1 pkt.) oraz zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 6,2 pkt.).
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!