Nielegalnie pracowali w rolnictwie. Sprawy są już w sądach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2017,11:55 Aktualizacja: 07-07-2017,12:15
A A A

Przed sądem zakończą się sprawy nielegalnego zatrudniania obcokrajowców w jednym z gospodarstw oraz w firmie o profilu rolniczym z województwa warmińsko-mazurskiego..

Tamtejszy oddział Straży Granicznej w ramach swojej działalności kontroluje podmioty z różnych branż. Ostatnio pogranicznicy "wytropili" aż 35 obywateli Ukrainy nielegalnie zatrudnionych w gospodarstwie rolnym na terenie powiatu mrągowskiego.

rolnictwo, praca w rolnictwie, pracownicy sezonowi, zbiory, ogrodnictwo,

Rolnictwo potrzebuje coraz więcej pracowników sezonowych

W najbliższych latach zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w rolnictwie będzie rosło o 1 proc. rocznie - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Jego zdaniem najbardziej potrzebne są ręce do pracy w ogrodnictwie. -...

Kolejnych 9 Ukraińców i Białorusina, którzy nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę, zatrudniała firma zajmująca się produkcją rolną w powiecie szczycieńskim.

"Funkcjonariusze skierowali do sądów wnioski o ukaranie pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców. Grozi im grzywna nie niższa niż 3.000 zł. Jeżeli jednak pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd, wyzyskuje błąd, wykorzystuje zależność służbową lub niezdolność do należytego pojmowania i tym działaniem doprowadza do nielegalnego wykonywania pracy, grzywna może wynieść do 10.000 zł" - wskazuje Straż Graniczna.

Tylko w pierwszych dniach lipca, w związku z wcześniej kierowanymi przez pograniczników wnioskami o ukaranie pracodawców, którzy nielegalnie powierzyli wykonywanie pracy cudzoziemcom, sądy wydały wobec trzech właścicieli firm wyroki skazujące na kary grzywny na łączną kwotę 8.500 zł.

sprzedaż gruntów cudzoziemcom, grunty rolne, ziemia rolna, anr

Cudzoziemcy kupili u nas niewiele gruntów

W 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała cudzoziemcom 20 hektarów gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży. Przeważająca większość to nieruchomości o charakterze nierolnym. ANR jest państwową osobą prawną,...

Właściciele gospodarstw powinni te informacje traktować jako przestrogę, choć pokusa "lewego", czyli tańszego zatrudniania pracowników jest kusząca. Według wyliczeń Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w ciągu roku w gospodarstwach indywidualnych potrzeba ok. 450-500 tys. pracowników sezonowych na 45-50 dni.

Tymczasem zainteresowanie takimi robotami znacznie w Polsce spadło. Nawet wśród bezrobotnych nie ma chętnych do podejmowania sezonowych prac.

Od 2006 r. obowiązuje uproszczona procedura związana z uzyskiwaniem zezwoleń na takie prace, która dotyczy obywateli sześciu wschodnich sąsiednich krajów - w tym Białorusi i Ukrainy. Osoba poszukująca pracowników składa w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy i to właściwie wystarczy.

Takie rozwiązanie powoduje nadużycia (potencjalni pracownicy wykorzystują zezwolenia na pobyt i nie podejmują pracy, szukając innych możliwości), więc szykują się zmiany w prawie. Po przegłosowaniu przez Sejm, już w Senacie jest projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

prace sezonowe

PSL przygotowuje projekt ustawy dot. pracy sezonowej w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie

Proponowane regulacje mają obejmować wszystkich zatrudnianych tam pracowników, w tym obcokrajowców – poinformował szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. - W najbliższych tygodniach złożymy tę ustawę do Sejmu –...

Zgodnie z dokumentem wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Nastąpi też uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli sześciu wschodnich państw na podstawie wspomnianych oświadczeń zarejestrowanych w PUP.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 zł, czyli znacznie mniej niż za zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodów (100 zł).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu