Na Podlasiu podzielą ostatnie pieniądze z PROW 2007-2013

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-03-2015,12:40 Aktualizacja: 21-03-2015,12:44
A A A
4,5 mln zł na wodociągi, kanalizację czy zagospodarowanie odpadów mogą otrzymać z UE podlaskie gminy wiejskie. To ostatnie pieniądze na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
W czwartek ruszył nabór projektów, który potrwa tylko do 2 kwietnia. Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku poinformowała PAP, że gminy mają wyjątkowo mało czasu na realizację tych inwestycji, bo zgodnie z wymogami kończącego się PROW muszą być zrealizowane do końca czerwca.
 
Dlatego ostatni konkurs jest przede wszystkim dla tych samorządów, które już wcześniej przymierzały się do realizacji swych przedsięwzięć. Jeśli ich wnioski zostaną dobrze ocenione w konkursie, będą miały szanse na refundację z unijnych środków. Pieniądze w konkursie pochodzą z oszczędności w programie na skutek przetargów, które prowadzą gminy realizujące projekty.
 
Już wcześniej urząd marszałkowski wielokrotnie podkreślał, że potrzeby w Podlaskiem na inwestycje związane z ochroną środowiska na obszarach wiejskich są duże. Z PROW na lata 2007-2013 Podlaskie miało 550 mln zł.
 
- Wsparciem objęto gospodarkę wodną, w tym melioracje, które nie będą dofinansowywane w perspektywie finansowej 2014-2020, scalanie gruntów, budowę targowisk, gospodarkę wodno-ściekową, selektywną zbiórkę odpadów, odnowę i rozwój wsi oraz program LEADER - powiedziała dyr. Filipowicz.
 
Podsumowała, że dotychczas na inwestycje wodno-kanalizacyjne podpisano 256 umów. Kwota dotacji z UE wyniosła ponad 253,5 mln zł. Rozliczonych jest 201 projektów, wypłacono 206,8 mln zł unijnych dotacji. Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji. 
 
- Dotychczas wybudowano lub zmodernizowano 878 km wodociągów, 452 km sieci kanalizacyjnych, 3214 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, 10 dużych oczyszczalni - poinformowała PAP Filipowicz.
 
Już wiadomo, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z PROW Podlaskie będzie miało mniej pieniędzy niż dotychczas, ale szczegóły jeszcze nie są znane. Urząd czeka na informacje z ministerstwa rolnictwa na ten temat.
 
Część unijnych pieniędzy na inwestycje wodno-ściekowe, ale w dużych aglomeracjach będzie też w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego.
 
Samorząd województwa będzie odpowiadał m.in za działania dotyczące scalania gruntów, budowę dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową, ale w zakresie węższym niż dotychczas, ochronę zabytków i tradycyjnego budownictwa, inwestycje w targowiska.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement