MRiRW: od czasu wejścia Polski do UE, dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się ponad 2,5-krotnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2024,8:20 Aktualizacja: 01-05-2024,16:30
A A A

Wartość eksportu polskiej żywności osiągnęła w 2023 r. 51,8 mld euro, co stanowi ponad 10-krotny wzrost w porównaniu do okresu przed wejściem Polski do UE, a dodatnie saldo handlowe przekroczyło 18,6 mld euro i jest kilkukrotnie wyższe niż cały eksport rolno-spożywczy przed akcesją - poinformował resort rolnictwa.

Ministerstwo podkreśliło, że w ciągu ostatnich dwóch dekad polskie rolnictwo zanotowało imponujący postęp, a na terenach wiejskich prawie dwukrotnie wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znacznie zmalało też bezrobocie.

Resort wskazał, że dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się od 2004 r. ponad 2,5-krotnie. "Dziś w wielu branżach produkcji, np. drobiu, owoców i warzyw (zwłaszcza jabłek i buraków cukrowych), zbóż i mleka Polska należy do ścisłej czołówki europejskiej" - zaznaczono.

unia europejska, polska, akcesja, wsparcie, rolnictwo

20 lat w UE. Na polską wieś trafiło 78 mld euro

Unowocześnienie rolnictwa, wzrost dochodów rolników, dostęp do unijnego rynku, sukcesy w eksporcie żywności - to największe korzyści branży rolnej z przystąpienia Polski do UE. W ciągu 20 lat na polską wieś trafiło 78...

Ministerstwo poinformowało, że polski sektor rolno-spożywczy przed 2004 r. był bardzo słabo związany z rynkami zagranicznymi, a Polska była importerem netto żywności. Eksport w 2002 r. nie przekraczał 3,6 mld euro, a import był wyższy o około 400 mln euro - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że w okresie członkostwa Polski w UE nastąpił znaczący wzrost eksportu polskiego sektora rolno-spożywczego, zwiększając jego udział w Jednolitym Rynku Europejskim. "Wartość eksportu polskiej żywności w 2023 r. wzrosła do 51,8 mld euro, co stanowi ponad 10-krotny wzrost w porównaniu do okresu przed akcesją, a dodatnie saldo handlowe przekroczyło 18,6 mld euro i jest kilkukrotnie wyższe niż cały eksport rolno-spożywczy przed członkostwem" - podano.

W komunikacie dodano, że po wstąpieniu Polski do Wspólnoty, na obszarach wiejskich w bardzo szybkim tempie następowała transformacja sektora rolno-spożywczego i spadek poziomu bezrobocia, przy równoczesnym rozwoju przedsiębiorczości - również w zakresie działalności niezwiązanej z rolnictwem. "W latach 2004-2022 wzrosła prawie dwukrotnie liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich w przeliczeniu na 100 tys. osób w wieku produkcyjnym, a stopa bezrobocia spadła z 17,6 proc. do 3,3 proc." - poinformowano.

rada ds rolnictwa, prezydent, ardanowski, ue, wpr

Ardanowski: pod szyldem zmian klimatycznych UE zniszczy rolnictwo rodzinne i europejskie

Wspólna Polityka Rolna poddawana jest destrukcji – ocenił we wtorek Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Jego zdaniem chodzi o to, by "pod szyldem...

Zauważono też, że od momentu wejścia Polski do UE, notowany jest systematyczny wzrost średniej powierzchni użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym (z 8,7 ha przed akcesją do 11,1 ha w 2020 r.). Wskazano, że kolejne lata po wstąpieniu do Unii wiązały się ze wzrostem liczby średnich i dużych gospodarstw rolnych w Polsce, w tym w szczególności tych o powierzchni powyżej 20 ha.

"Przed wstąpieniem Polski do UE wartość dodana rolnictwa osiągała zaledwie 6,8 mld euro, natomiast w roku 2023 wzrosła do 22,1 mld euro. Dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się od 2004 r. ponad 2,5-krotnie" - przekazało MRiRW.

Resort przywołał też wyniki badania "Polska wieś i rolnictwo 2023 r." zgodnie, z którymi dziś - po blisko 20 latach od wejścia Polski do UE - 57,5 proc. mieszkańców obszarów wiejskich deklaruje, że gdyby referendum dotyczące członkostwa w Unii odbyło się obecnie, to zagłosowałoby "za", a 10,9 proc. byłoby "przeciw".

Poleć
Udostępnij