Kończą się prace nad ustawą. Rolnicy ekologiczni będą mieli łatwiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-11-2014,8:25 Aktualizacja: 06-11-2014,8:30
A A A
Ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Podczas drugiego czytania posłowie nie wnieśli poprawek. 
 
Rządowy projekt ustawy trafił do Sejmu w czerwcu. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu komisji rolnictwa, później projektem zajęła się specjalna podkomisja.
 
Podkomisja pięciokrotnie spotykała się analizując rządowy projekt. Zasięgnięto dodatkowych konsultacji społecznych. - Udało się uzgodnić wiele rozbieżności przy konstruktywnej postawie ministerstwa rolnictwa - mówił poseł sprawozdawca Krzysztof Ardanowski (PiS).
 
Wyeliminowano z projektu wiele zapisów dotyczących sprawozdawczości gospodarstw ekologicznych. Wprowadzono możliwości korzystania z baz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące. 
 
Wprowadzona została możliwość przekazywania sprawozdań przez internet, co jest nowością w procedurach administracyjnych. Wydłużona została do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowano zasady stosowania odstępstw.
 
Zgodnie z proponowaną nowelizacją, minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa.
 
Zgodę na odstępstwo od produkcji ekologicznej można np. uzyskać, gdy wystąpiły trudności klimatyczne, czy nie można było czasowo pozyskać na rynku paszy ekologicznej dla zwierząt.
 
Przewidziano wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. 
 
Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających, jakie informacje są niezbędne.
 
Przewidziano wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwi ochronę interesów producentów ekologicznych.
 
Według nowych przepisów, egzamin na inspektora ekologicznego będzie zdawany tylko raz, ale osoba, która go zdała będzie musiała się dokształcać. Szczegóły dotyczące takiego egzaminu zostaną uregulowane przez ministra rolnictwa.
 
Obecnie w Polsce jest ok. 28 tys. gospodarstw ekologicznych, zajmują one niecałe 5 proc. użytków rolnych. W Europie najwięcej upraw ekologicznych znajduje się w Austrii i w Szwecji. 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu