Kierowcy zapłacą więcej za paliwo i dołożą się do budowy dróg?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2016,14:45 Aktualizacja: 08-04-2016,15:14
A A A

W Polsce buduje się drogi za wolno i za drogo - ocenił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Resort nie wyklucza podwyżki opłaty paliwowej, by znaleźć dodatkowe pieniądze na program dróg krajowych do 2020 r.

Według resortu zagrożeniem dla realizacji programu budowy dróg krajowych do 2020 mogą być roszczenia wykonawców wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szacowane na kwotę 10 mld zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekty drogowe, budowa dróg ekspresowych

Powstaną nowe drogi. Bruksela zatwierdziła duże projekty

Komisja Europejska zatwierdziła 10 dużych projektów drogowych z Polski. Ich łączna wartość to 3,3 mld euro, zaś kwota dofinansowania wynosi 1,68 mld euro - poinformował Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa. - To bardzo...

- Taki bagaż otrzymaliście po poprzednikach. Na pewno część z tych pieniędzy trzeba będzie zapłacić - podkreślił Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa odpowiedzialny za transport drogowy.

Według Adamczyka, impulsem do przyspieszenia i obniżenia kosztów inwestycji drogowych w Polsce był przyjęty we wrześnie 2015 r. przez rząd Ewy Kopacz program Budowy Dróg Krajowych do 2020 r. z perspektywą do 2025 r. Jak zaznaczył, w programie zawarte zostały inwestycje, których koszt oszacowano na 198 mld zł a limit finansowy był 107 mld zł.

W związku z tym powołano pięć grup roboczych: ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury, które miały opracować rozwiązania usprawniające i obniżające koszty inwestycji drogowych. Szmit zapewnił, że MIB chce zrealizować cały program, a nawet dołożyć do niego jeszcze inne inwestycje.

Jak wskazał grupy robocze przygotowały m.in. takie propozycje jak zmniejszenie szerokości pasa zieleni dzielącego drogi dwujezdniowe, zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów kruszywa, zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, zmniejszenie terminów gwarancji robót budowlanych.

Ponadto chodzi o wykorzystanie przy budowie dróg, innowacyjnych rozwiązań, a także powołanie Rady Ekspertów działającej przy ministrze infrastruktury i budownictwa, w skład, której weszliby przedstawiciele m.in. wykonawców oraz związków zawodowych.
andrzej adamczyk, Program Budowy Dróg Krajowych, ministerstwo infrastruktury i budownictwa

Program budowy dróg pod lupą PiS. Powstaną wszystkie trasy?

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa poinformował, że resort wciąż analizuje ewentualne zmiany w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Szef ministerstwa przypomniał, że projekt programu był konsultowany...

Resort chce także opracować katalog typowych obiektów inżynieryjnych, co - jak mówił Szmit - pozwoli na budowanie szybciej i taniej takich obiektów jak mosty, wiadukty, kładki dla pieszych.

MIB chce, aby urządzenia ochrony środowiska takie, jak ekrany dźwiękoszczelne, przejścia dla zwierząt, finansowane były z funduszy ochrony środowiska, a nie z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Szmit poinformował, że bezpośrednie koszty urządzeń ochrony środowiska w realizacji 99 kontraktów latach 2007-2013 wyniosły 5,5 mld zł, przy łącznej wartości kontraktów 59 mld zł.  

Wskazał, że wśród źródeł finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane przy realizacji programu resort rozważa m.in. wykorzystanie pieniędzy z wydłużenie sieci viaToll.  

MIB rozważa także możliwość podwyżki opłaty paliwowej. - Zastanawiamy się na wprowadzenie podwyżek opłaty paliwowej. To może być bardzo poważne źródło finansowania. Jeżeli opłata paliwowa zostanie podniesiono o 10 gr na litrze w detalu to uzyskamy w ciągu 10 lat 20 mld zł, jeśli zaś o 20 gr. - 40 mld zł - dodał Szmit.

Wśród efektów, jakie mają przynieść przygotowane propozycje Szmit wymienił, oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych - ok. 20 proc. (29 mld zł). Dzięki finansowania obiektów dotyczących ochrony środowiska z pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska - ok. 10 proc. (15 mld zł). Zaś zwiększenie wpływów z opłaty elektronicznej to od 2 do 5 mld zł w ciągu 10 lat.

Tymczasem premier Beata Szydło powiedziała w piątek, że "rząd nie pracuje i nie pracował nad podniesieniem opłaty paliwowej" - Mówię to jasno i wyraźnie. Wiem, że taka dyskusja jest. Ona została wywołana przez pewne opinie eksperckie, które pojawiły się w ramach dyskusji o możliwościach realizacji inwestycji drogowych - dodała szefowa rządu.

Na początku września 2015 r. rząd Ewy Kopacz przyjął projekt uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Celem programu, jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Ma powstać 3,9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ok. 50 obwodnic.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj