Katowicki WFOŚiGW dzieli pieniądze. Wiemy, co dofinansuje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-04-2015,11:45 Aktualizacja: 03-04-2015,11:55
A A A

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłoży pieniądze między innymi na zielone szkoły, opracowanie programu efektywności energetycznej czy ochronę muraw kserotermicznych.

Urzędnicy informując o swoich planach podkreślają, że chociaż każde zadanie jest inne, to wszystkie łączy jedno - troska o środowisko w województwie śląskim.

I tak w 2015 roku zostanie zrealizowany "Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Psary". Zadanie zostanie dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 24.600,00 zł.

Co uda się zrobić za te pieniądze? Opracować program efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, który "wskaże sposób osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia energochłonności gospodarki na terenie gminy Psary".

Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych. Urzędnicy zwracają uwagę, że posłuży także do "wdrożenia priorytetów polskiej polityki energetycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw".

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął również decyzję o dofinansowaniu zadania dotyczącego czynnej ochrony muraw kserotermicznych na południowym zboczu Góry Zborów w Podlesicach oraz na Górze Wał w Mstowie w formie dotacji do kwoty 31 750,00 zł.

Zadanie będzie poległo na przeprowadzeniu zabiegów czynnej ochrony przyrody na płatach muraw kserotermicznych - usuwanie ekspansywnych i inwazyjnych roślin zielnych, mechaniczne i ręczne usuwanie drzew, podrostów i krzewów oraz wypas owiec.

Prawie 950 tys. zł zostanie przeznaczone na dofinansowaniu zadań dotyczących profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły.

Z dofinansowania skorzysta ponad 4 tys. dzieci, które wyjadą do miejscowości czystych ekologicznie - nadmorskich oraz do miejscowości na terenie województwa śląskiego. Na realizację tego programu dofinansowanie otrzyma 11 gmin (kwoty wahają się od 14 do 166 tys. zł).

Poleć
Udostępnij