Jak szacować szkody łowieckie? Resort wyjaśnia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2018,15:50 Aktualizacja: 12-04-2018,16:04
A A A

Szkody łowieckie trzeba już teraz zgłaszać do gmin, ale samo szacowanie ma odbywać się według starych wytycznych. Nie ma bowiem jeszcze przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.

Dokument wszedł w życie 1 kwietnia, wprowadzając zmiany co do szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Jednocześnie wśród rolników i leśników (m.in. z uwagi na ogromne zamieszanie wokół nowelizacji) powstały spore wątpliwości, jak ostatecznie zabrać się do tych szkód.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, andrzej duda, zasady polowań

Prezydent postawił kropkę nad nowelą Prawa łowieckiego

Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogli brać udział w polowaniu, myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, a minister środowiska będzie miał większy nadzór nad PZŁ - m.in. takie rozwiązania przewiduje podpisana przez...

Rolniczy samorząd wystąpił w związku z tym do Ministerstwa Środowiska o wyjaśnienie. W odpowiedzi wiceminister Małgorzata Golińska zapewniła, że od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin (wójtów, burmistrzów) właściwych ze względu na miejsce jej wystąpienia.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli: organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

"Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód" - czytamy w piśmie wiceminister.

nowe prawo łowieckie, prawo łowieckie, sejm, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska

Koniec batalii o Prawo łowieckie. Myśliwi przegrali, ekolodzy górą

Od wyroku TK w sprawie niekonstytucyjności części przepisów Prawa łowieckiego minęło blisko 4 lata. Po tym czasie o zwycięstwie mogą mówić ekolodzy, ponieważ większość ich postulatów znalazła się w znowelizowanych przepisach....

Golińska jednocześnie podkreśliła, że nowelizacja Prawa łowieckiego nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

O dziwo jednak, choć szkody łowieckie już w tej chwili mają szacować zespoły w nowych składach, szkolenia są zdaje się w powijakach.

Wiceszefowa resortu środowiska napisała, że "aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem dyrektora generalnego LP".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement