GUS podał wyniki dla eksortu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: RS/PAP | redakcja@agropolska.pl
12-11-2017,12:35 Aktualizacja: 12-11-2017,12:43
A A A

Po wrześniu br. Polska miała nadwyżkę w handlu zagranicznym w wysokości 8 mld 24,7 mln zł wobec nadwyżki przed rokiem w wysokości 13 mld 50,4 mln zł - poinformował w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Dodano, że w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 640 646,3 mln zł, a import 632 621,6 mln zł. "Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8 024,7 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 13 050,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1 proc., a import o 9,2 proc." - czytamy.

Eksport wyrażony w dolarach wyniósł 164 mld 269,9 mln dol., a import 162 mld 229,1 mln dol. (wzrost odpowiednio o 8,1 proc. i o 9,1 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 mld 40,8 mln dol. (w analogicznym okresie ub. roku 3 mld 374,9 mln dol.).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 149 mld 633,8 mln euro, a import 147 mld 773,2 mln euro (wzrost w eksporcie o 9,8 proc., a w imporcie o 10,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1 mld 860,6 mln euro wobec 3 mld 6,6 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

Zgodnie z komunikatem GUS, ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 107 mld 661,2 mln zł (minus 27 mld 623,9 mln dol., minus 25 mld 143,8 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12 mld 836,5 mln zł (minus 3 mld 244,8 mln dol., minus 2 mld 981,9 mln euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - wyniosło 128 mld 522,4 mln zł (32 mld 909,5 mln dol., 29 mld 986,3 mln euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 131 mld 548,2 mln zł (33 mld 695,8 mln dol., 30 mld 697,7 mln euro).

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4 proc. (w tym UE 79,5 proc.), a w imporcie – 67,2 proc. (w tym UE 59,7 proc.), wobec odpowiednio 86,6 proc. (w tym UE 80 proc.) i 68,6 proc. (w tym UE 61,7 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z danych GUS wynika, że udział Niemiec w eksporcie porównaniu z okresem styczeń – wrzesień ub. r. był na tym samym poziomie i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie obniżył się o 0,7 p. proc i stanowił 23 proc. Dodatnie saldo wyniosło 30 mld 228,9 mln zł (7 mld 727,6 mln dol., 7 mld 44,8 mln euro) wobec 25 mld 311,7 mln zł (6 mld 475,8 mln dol., 5 mld 820,5 mln euro) w tym samym okresie zeszłego roku.

Po dziewięciu miesiącach 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Holandii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie, tak jak w analogicznym okresie ub. r. stanowiły 66,3 proc., a importu ogółem – 65,6 proc. (wobec 66,4 proc. w styczniu – wrześniu 2016 r.). (PAP)

Poleć
Udostępnij