Gospodarstwa pod lupą inspektorów. Są liczne uchybienia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2017,19:00 Aktualizacja: 19-04-2017,21:12
A A A

Progi w budynkach gospodarczych i inwentarskich, o które łatwo się potknąć i używanie niebezpiecznych "samoróbek" - to najczęstsze zagrożenia, z którymi zmagają się wizytujący rolnicze zagrody przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

W Polsce dominują gospodarstwa rodzinne, a te, jeśli nie wykonują w nich żadnych prac osoby trzecie, nie podlegają stricte kontroli inspektorów pracy. Ci pojawiają się jednak w takich miejscach prowadząc przede wszystkim działania prewencyjne, które mają ograniczyć liczbę wypadków i chorób.

krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środki ochrony roślin, bezpieczeństwo podczas prac na polu, Adam Sekśc

Prezes KRUS apeluje do rolników. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych -...

Goście uświadamiają rolnikom i ich domownikom zagrożenia wynikające z prowadzonej profesji oraz wskazują zauważone w obejściach i na polach nieprawidłowości.

W 2016 roku odbyło się ponad 4,5 tys. wizytacji w gospodarstwach indywidualnych, w których oceniono bezpieczeństwo pracy 5,9 tys. osób. Tylko 150-200 kontroli rocznie, inspekcja przeprowadziła natomiast w gospodarstwach i przedsiębiorstwach z branży rolnej.

PIP wybiera każdego roku odrębny obszar działalności rolniczej (w 2014 r. hodowla koni i bydła, w 2015 r. ogrodnictwo, a w 2016 r. ograniczanie zagrożeń zawodowych w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem, przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych).

Jeśli w gospodarstwie pracują osoby trzecie (poza rodziną rolnika), to zawsze może zostać poddane kontroli pod kątem BHP i legalności zatrudnienia. Ale gdy nie jest zakładem zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę, nie może być kontrolowane w kwestii uprawnień pracowniczych.

wypadki w rolnictwie, wypadki, krus, choroby zawodowe, concordia ubezpieczenia

Wypadków mniej, ale więcej osób ginie podczas pracy w rolnictwie

Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest najwyższa od 3 lat - wynika z danych opublikowanych przez KRUS. W minionym roku podczas pracy zginęło aż 20 osób więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, te same dane wskazują, że...

Ponadto od 1 stycznia inspektorzy pracy mogą również kontrolować prawidłowość wypłacania minimalnej stawki godzinowej (13 zł brutto/godzinę) osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Jak nas poinformowała inspekcja, szkolenia dla rolników prowadzone są w miesiącach jesienno-zimowych, a wizytacje gospodarstw wiosną i latem.  

Kontrole zakładów pracy sektora rolniczego i ewentualnie gospodarstw odbywają się przez cały rok.

"W przypadku wizytacji gospodarstw indywidualnych najczęstsze nieprawidłowości związane były z występowaniem progów w drzwiach wejściach do budynków gospodarczych i inwentarskich (40 proc. obiektów objętych wizytacją), które stanowią najczęstszą przyczynę potknięć i upadków. Niemal w co trzecim gospodarstwie nie zabezpieczono drzwi przed przypadkowym uderzeniem wskutek działania wiatru oraz eksploatowano drabiny niespełniające wymagań bezpieczeństwa" - poinformowała inspekcja multiportal agropolska.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus, wypadek, wypadki w rolnictwie

Piłeś i miałeś wypadek - odszkodowania nie będzie

W 2015 roku doszło do 93 wypadków w rolnictwie, po których poszkodowanym odmówiono prawa do jednorazowego odszkodowania. Osoby te były bowiem pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających.   Według policyjnych...

W przypadku maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwach, najwięcej (44 proc.) uchybień dotyczyło elektronarzędzi. Duży problem stanowi nadal użytkowanie "samoróbek", czyli sprzętu własnej konstrukcji, które nie posiadają zabezpieczeń przed urazem wskutek kontaktu z ruchomymi elementami roboczymi oraz ryzykiem porażenia prądem.

W zeszłym roku pracownicy PIP dokonali przeglądu stanu technicznego ok. 3,3 tys. ciągników, niemal tysiąca kombajnów oraz ponad 2,3 tys. innych maszyn i urządzeń rolniczych - pilarek tarczowych i łańcuchowych, pras, rozrzutników obornika, kosiarek, opryskiwaczy, siewników. Przy okazji inspektorzy udzielali porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Inspekcja wskazuje, że pracodawcy w zakładach pracy sektora rolniczego zaniedbują konieczność opracowania oceny ryzyka zawodowego, z którą związane jest zapobieganie m.in. wypadkom przy pracy oraz nie wydają instrukcji BHP, pozwalających pracownikom wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement