Gospodarstw ekologicznych nieco przybyło, ale do dawnych liczb wciąż daleko

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2023,11:35 Aktualizacja: 05-12-2023,11:48
A A A

Wygląda na to, że drgnęło coś w kwestii ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Ich liczba w zeszłym roku nieco wzrosła w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Ale nadal jest ich sporo mniej niż przed dekadą.

Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego - jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny w opublikowanym niedawno dokumencie pt. „Rolnictwo w 2022 r.” – nastąpił po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Na przestrzeni lat 2004-2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji (produkcja certyfikowana oraz w trakcie konwersji na metody ekologiczne) oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosły ponad siedmiokrotnie. Od 2014 r. notowana była już jednak tendencja spadkowa liczby gospodarstw ekologicznych i powierzchni pod uprawami ekologicznymi” – wskazuje GUS.

prawo, projekt, rozporządzenie, wsparcie, rolnictwo ekologiczne, uprawy na gruntach, sadownictwo

Projekty dwóch rozporządzeń zakładają większą elastyczność w ramach rolnictwa ekologicznego

Większą elastyczność w ramach upraw sadowniczych oraz upraw na gruntach rolnych, objętych płatnościami ekologicznymi - zakładają dwa opublikowane w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekty rozporządzeń...

Jeśli chodzi o w 2022 r., trudno mówić o przełomie, ale jednak liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej (łącznie w okresie konwersji i z certyfikatem) wynosiła 21,2 tys., czyli była wyższa o 6 proc. w porównaniu z 2021 r. Jednocześnie to mniej aż o 20,3 proc. w porównaniu z 2013 r., w którym odnotowano największą liczbę gospodarstw ekologicznych (26,6 tys.)

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2022 r. 554,6 tys. ha i zwiększyła się w stosunku do 2021 r. o 0,9 proc. Pozostała jednak o 17,2 proc. niższa niż w 2013 roku. Wzrostowi liczby gospodarstw rolnych towarzyszyło nieznaczne zwiększenie powierzchni ekologicznych użytków rolnych, co spowodowało zmniejszenie średniej powierzchni omawianych użytków w gospodarstwach ekologicznych z 27,5 ha w 2021 r. do 26,2 ha w 2022 roku” – czytamy w raporcie GUS.

Jak w nim dodano, grubo ponad połowa (ok. 60 proc.) wszystkich gospodarstw ekologicznych znajdowała się w 4 województwach: podlaskim (19,1 proc. ogółu gospodarstw ekologicznych), warmińsko-mazurskim (17,2 proc.), zachodniopomorskim (12,2 proc.) i mazowieckim (11,3 proc.).

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu