Fundusz KOWR Ventures. Czym się zajmie i w co zainwestuje?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
16-07-2020,14:35 Aktualizacja: 16-07-2020,14:44
A A A

14 lipca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GPW Ventures podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, który będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania w branży rolno-spożywczej.

Projekt skierowany będzie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem porozumienia jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce.

Spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - GPW Ventures oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie rozwoju innowacji w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa.

dzierżawa, ziemia, nieruchomości rolne, KOWR

W tych regionach KOWR wydzierżawił najwięcej gruntów

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych przyjętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na koniec czerwca br. w Zasobie pozostało 1 mln 364 tys. ha państwowej ziemi, z...

W uroczystości podpisania listu udział wzięli: minister rolnictwa i rozwoju wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Artur Soboń, prezes GPW - Marek Dietl, oraz sygnatariusze listu: zastępca dyrektora generalnego KOWR - Wojciech Kędzia, oraz prezes GPW Ventures - Piotr Gębala.

- Polacy to zdolny naród, ale często traciliśmy wiele pomysłów przez brak środków finansowych. Teraz uzyskamy nowoczesne narzędzie do wspierania innowacyjnych pomysłów, które w połączeniu z potencjałem polskiego rolnictwa i doświadczeniem rolników pozwoli na profesjonalną, biznesową ocenę projektów. Współpraca GPW Ventures i KOWR to początek nowej jakości w rolnictwie - powiedział Jan K. Ardanowski.

Celem współpracy GPW Ventures i KOWR jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie, a także obszarów wiejskich poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych, w tym za pośrednictwem funduszy venture capital (VC). W ramach projektu GPW Ventures utworzy dla KOWR dedykowany fundusz inwestycyjny - Fundusz KOWR Ventures, którego jedynym inwestorem będzie KOWR, a zarządzany on będzie przez GPW Ventures.

administracja rolna, ministerstwo rolnictwa, arimr, kowr, krus

W ARiMR pensje urosły. W KOWR bez podwyżek

Co się dzieje w administracji rolnej? Czy i komu podwyższano w tym roku wynagrodzenia? Na te pytania odpowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Potencjalnie "niestabilnej sytuacji pracowników Kasy Rolniczego...
- Powołanie Funduszu jest już drugą w tym roku inicjatywą GPW i KOWR, która ma na celu rozwój rolnictwa w Polsce. Giełda, która jest sercem rynku kapitałowego, zapewni fachowość i niezbędną wiedzę przy wyborze oraz przeprowadzaniu inwestycji przez Fundusz KOWR Ventures. Jesteśmy dumni, że GPW tak szybko rozwija się, wchodząc w nowe obszary biznesowe oraz podejmuje się nowych wyzwań w kolejnych sektorach gospodarki - zaznaczył Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce GPW Ventures do 25 mln zł w 2020 r. oraz w razie potrzeby i możliwości kolejne środki w latach następnych. Aktywa powierzone Funduszowi KOWR Ventures zostaną przeznaczone na inwestycje w przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z poprawą konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych, wspieraniem efektywnego gospodarowania zasobami i przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym, w tym OZE, czy rozwojem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. 

- Fundusz KOWR Ventures będzie skierowany do podmiotów funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze rolnictwa lub takich, które oferują rozwiązania dla tego rynku. Do tej pory trudno nam było oceniać innowacyjność pomysłów, które do nas trafiały, z perspektywy biznesowej. Teraz, dzięki wysokim kompetencjom w obszarze inwestycji i technologii GPW Ventures, będziemy mogli efektywnie wykorzystać potencjał polskiego przemysłu na rzecz rolnictwa - powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR. 

sprzedaż nieruchomości nierolnych, KOWR, nieruchomości, sprzedaż ziemi

Ziemię może kupić każdy. KOWR oferuje atrakcyjne grunty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które wykorzystywane są głównie jako tereny pod inwestycje. W 2019 r. sprzedał 620 ha. Od 4 lat Krajowy...
Fundusz KOWR Ventures będzie wspierał realizacje działań innowacyjnych i rozwojowych związanych z innowacjami technologicznymi, produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi i marketingowymi.

- Misją GPW Ventures jest przyciąganie na rynek kapitałowy poprzez oferowanie finansowania zanim nastąpi debiut na giełdzie. Powołując GPW Ventures zakładaliśmy zwiększenie dostępności finansowania dla mikro-, małych i średnich firm poprzez fundusze VC. Liczymy, że działania spółki wpłyną na zaktywizowanie MŚP do wejścia na giełdę. Słuszność naszej inicjatywy potwierdzają plany Komisji Europejskiej, która zapowiedziała utworzenie specjalnego funduszu publiczno-prywatnego wspierającego IPO małych i średnich przedsiębiorstw - podkreślił Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

- Współpraca z KOWR umożliwi wejście na drogę do upublicznienia firmom oferującym rozwiązania dla rolnictwa. W ostatnich latach polska branża rolno-spożywcza stała się istotnym graczem globalnym i stałe podnoszenie jej konkurencyjności i innowacyjności jest warunkiem dalszego rozbudowywania pozycji na rynkach światowych - dodał Marek Dietl.

giełda, zboża, agrobiznes, Platforma Żywnościowa

Nowej giełdzie będzie towarzyszył system autoryzowanych magazynów

Od stycznia 2020 r. ruszą zapisy do giełdy towarów rolnych - zapowiada w rozmowie z PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Warszawska GPW i KOWR realizują już końcowy etap tego projektu. Najpierw na nowym parkiecie będzie...

GPW Ventures działa jako fundusz-funduszy (ang. fund-of-funds), który lokuje środki, powierzone mu przez inwestorów, na zasadach rynkowych w funduszach VC. Wśród nich wybiera takie, których strategia zakłada inwestowanie w MŚP lub wychodzenie z inwestycji poprzez ofertę prywatną, poprzedzającą ofertę publiczną (Pre-IPO), IPO a także - w przypadku kilku rund inwestycyjnych - wtórną ofertę publiczną (SPO) - zarówno na Głównym Rynku, jak i na NewConnect.

- List intencyjny z KOWR jest tylko pierwszym krokiem dużej inicjatywy, a branża rolnicza - pierwszym jej uczestnikiem. W działalności GPW Ventures stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy wyznaczone przez Invest Europe, a także Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dążymy więc do tego, aby zostać kolejnym podmiotem eco-systemu, który skutecznie wspiera finansowanie innowacji i technologii na szeroko rozumianym rynku kapitałowym - zaznaczył Piotr Gębala, prezes zarządu GPW Ventures.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj