Czy obora to trwały użytek zielony?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2016,20:15 Aktualizacja: 21-07-2016,20:20
A A A

Z posiadanymi przez rolnika w jego areale trwałymi użytkami zielonymi (TUZ) cennymi przyrodniczo wiążą się określone obowiązki, które musi on spełniać. Tymczasem nie brakuje przypadków, gdy za takie obszary uznane zostały działki, gdzie stoją budynki gospodarcze.

Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że wie o problemie.

TUZ-y zostały wyznaczone przede wszystkim na obszarach objętych programem Natura 2000, ale także na innych, wymienionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

zazielenienie, zaoranie, trwałe uzytki zielone, kary

Zaorać cenny TUZ? Na to nie ma zgody

Ministerstwo rolnictwa nie pozostawia złudzeń tym, którzy chcieliby zaorać cenny przyrodniczo trwały użytek zielony (TUZ). Oczywiście, jeśli zamierzają korzystać w pełni ze wsparcia w ramach unijnych programów. Z wnioskiem o...
Obowiązuje zakaz przekształcania (przede wszystkim zaorywania) tych cennych przyrodniczo terenów. W przypadku, gdy rolnik zaorze (lub inaczej przekształci) taki TUZ, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności bezpośrednich, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

Problem w tym, że nie zawsze TUZ-y zostały wyznaczone tam, gdzie powinny. Tak by przynajmniej wynikało z przypadków zgłaszanych przez gospodarzy samorządowi rolniczemu.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza (za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych) wystąpiła do ministerstwa o weryfikację obszarów uznanych z TUZ-y cenne przyrodniczo.

To następstwo powtarzających się głosów od tamtejszych farmerów, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności dostarczanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niż tego ni z owego część ich działek zostało nagle uznanych za TUZ-y cenne przyrodniczo.

ustawa, samorząd rolniczy, izby rolnicze, KRIR, Wiktor Szmulewicz, Kukuiz'15

KRIR nie chce zmian w ustawie o samorządzie rolniczym

Krajowa Rady Izb Rolniczych przekazała do ministra rolnictwa stanowisko w spawie poselskiego (Kukiz'15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. W związku z wniesieniem do marszałka Sejmu przez...
Tymczasem niektóre z nich zostały zagospodarowane w innym sposób. Właściciele np. zaplanowali lub nawet postawili na nich (zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy i pozwoleniem na budowę) oborę albo jest tam od lat usytuowana płyta obornikowa. Taki grunt zatem po części jest wyłączony z produkcji rolniczej, a w dokumentach wyznaczono go jako TUZ.

Według rolniczego samorządu rolnicy powinni być uprawnieni, by w takich sytuacjach móc negować wymogi dla tych obszarów bez żadnych konsekwencji.

Resort rolnictwa w odpowiedzi wymienił okoliczności wyznaczania TUZ-ów cennych przyrodniczo. I wyraźnie zaznaczył, że "że problem kwestionowania przez rolników wyznaczonych TUZ cennych przyrodniczo jest znany Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwestia ta jest obecnie analizowana, tak by możliwe było wyjaśnienie zaistniałego problemu oraz wypracowanie i wdrożenie stosownych rozwiązań".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement