ARiMR podpisała umowę na utrzymanie i rozwój swoich systemów informatycznych. Problemy ostatecznie znikną?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2024,10:55 Aktualizacja: 05-04-2024,12:36
A A A

4 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zawarła z firmą Asseco Poland S.A. umowę na utrzymanie i rozwój Systemów Informatycznych Agencji (SIA).

W imieniu ARiMR dokument podpisała zastępca prezesa Aneta Burghardt, zaś wykonawcę reprezentował wiceprezes Asseco Poland S.A. Sławomir Szmytkowski. Obowiązująca przez dwa lata umowa ma zapewnić bieżące utrzymanie i dostosowywanie SIA do zmieniających się regulacji prawnych. A w konsekwencji ma to oznaczać m.in. terminową realizację płatności czy wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

„Wykonawca został wybrany w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało przeprowadzone w sposób sprawny” – zapewnia w komunikacie ARiMR.

Jak w nim dodano, „Systemy Informatyczne Agencji stanowią jedną z największych w Polsce komputerowych baz danych, udostępnianych na potrzeby podmiotów i instytucji zewnętrznych oraz wykorzystywanych do obsługi mechanizmów pomocowych”.

arimr, agencja, oszuści, podszywanie się

ARiMR ostrzega: do rolników dzwonią oszuści. Nie dajcie się nabrać na "szkolenia" gwarantujące dopłaty

Oszuści podszywają się pod pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i oferują szkolenia z zakresu BHP zakończone egzaminem, które to mają być gwarantem dalszego otrzymywania dopłat. Opis tego procederu i...

W skład SIA wchodzą aplikacje:

  • eWniosekPlus – umożliwia rolnikom składanie wniosków o płatności bezpośrednie przez internet;
  • IRZplus – pozwala posiadaczom zwierząt i podmiotom związanym z produkcją zwierzęcą na składanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt;
  • eWoP – służy do składania przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe;
  • ZSZIK/IACSplus – obsługuje wnioski o płatności bezpośrednie dla ok. 1,4 mln beneficjentów.

Trzeba tu dodać, że systemy informatyczne ARiMR - określając to łagodnie - nie zawsze działały perfekcyjnie. Skargi na błędy, zawieszanie się, przerwy lub powolność w funkcjonowaniu rolnicy wygłaszali od dawna. Wymienione problemy niejednokrotnie utrudniały m.in. składanie wniosków o pomoc.

Poleć
Udostępnij