Agroleśnictwo będzie premiowane. Jak się do niego zabrać?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-09-2022,12:30 Aktualizacja: 05-09-2022,12:32
A A A

W projektowanym Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 przewidziane zostało wsparcie finansowe dla rolników na zakładanie i utrzymanie oraz pielęgnację systemów rolno-leśnych i zadrzewień śródpolnych. Warto więc zapoznać się z poradnikiem dotyczącym agroleśnictwa.

Przydatna publikacja została wydana z inicjatywy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

kradzież drewna, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karczma Borowa

Leśnicy ostrzegają: zakup kradzionego drewna to też przestępstwo

Lawinowy wzrost cen gazu, prądu czy oleju opałowego spowodowały znacznie większe zainteresowanie drewnem jako paliwem grzewczym, mimo że i jego cena poszła w górę. Wzrasta też aktywność złodziei surowca, których ofiarą mogą paść...

Jak zapewniono w opisie, jest wynikiem pracy ekspertów posiadających wieloletnią praktykę oraz obszerną wiedzę w zakresie planowania oraz utrzymania systemów rolno-leśnych i zadrzewień. Przygotowanie poradnika było finansowane przez MRiRW w ramach dotacji celowej IUNG-PIB.

"Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne) to zespół praktyk rolniczych, gdzie drzewa lub krzewy są w sposób celowy zintegrowane z uprawą rolną lub hodowlą zwierząt na tym samym obszarze. Spełniają jednocześnie rolę produkcyjną oraz wiele funkcji środowiskowych, zwiększając odporność gospodarstw rolnych na zmiany ekonomiczne i środowiskowe. Publikacja szczegółowo omawia historię agroleśnictwa w kontekście Polski, zasady projektowania i pielęgnacji systemów rolno-leśnych, praktyczne wskazówki w zakresie sadzonek, techniki prowadzenia uprawy współrzędnej w sadach oraz specyfikę gospodarowania w systemach leśno-pastwiskowych. Omówiono również zasady wprowadzania i utrzymywania żywopłotów, pasów przeciwwietrznych i przeciwerozyjnych oraz pasów przywodnych oraz przedstawiono ekonomiczne znaczenie systemów rolno-leśnych" - czytamy w opisie poradnika w serwisie IUNG-PIB.

Lasy Państwowe, ekoterroryzm, gwoździe w drzewach, Michał Gzowski, Nadleśnictwo Lutowiska

Lasy Państwowe ostrzegają: ekoterroryści nabijają gwoździe w drzewa

Powstrzymajcie się, zanim dojdzie do tragedii - apelują do wszystkich działaczy i grup "proekologicznych" w całej Polsce Lasy Państwowe. To pokłosie sytuacji, gdzie "ekoterroryści" zastawili na leśników śmiertelną...

W wstępie do publikacji Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa zwrócił uwagę na zmiany klimatu sprawiające, że  zjawiska pogodowe stają się z roku na rok coraz gwałtowniejsze.

"Wszyscy podejmujemy różne działania, które mają się przeciwstawić tym zmianom. W ten nurt wpisuje się ta publikacja. Stanowi ona kompendium wiedzy dotyczącej projektowania i utrzymania systemów rolno-leśnych w Polsce. Są to obszary, na których roślinność drzewiasta jest w sposób celowy zintegrowana z uprawami rolniczymi. Jest to szczególnie ważne m.in. z uwagi na wpływ na zwiększanie retencji krajobrazowej, ograniczenie skutków suszy i zapobieganie erozji glebowej. Stanowią również element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Systemy rolno-leśne, w których drzewa i krzewy stanowią część pastwiska (tzw. systemy leśno-pastwiskowe), dają zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dzięki czemu podnoszą ich dobrostan, co przekłada się na poprawę produktywności i stanu zdrowia zwierząt" - napisał minister.

Zasugerował też branie pod uwagę, że w projektowanym Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 przewidziane zostało wsparcie finansowe dla rolników przeznaczone zarówno na zakładanie, jak i utrzymanie oraz pielęgnację systemów rolno-leśnych i zadrzewień śródpolnych. Nabycie wiedzy w tym temacie może się więc przełożyć na dodatkowe dochody w gospodarstwie.

Poradnik "Agroleśnictwo" można znaleźć i pobrać tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!