Zgoda na herbicydy z glifosatem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2016,8:30 Aktualizacja: 19-04-2016,10:17
A A A

Eurodeputowani zdecydowali o utrzymaniu na unijnym rynku herbicydów, w których substancją aktywną jest glifosat. Copa i Cogeca wezwały już Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) do odnowienia pozwolenia na stosowanie środków.

Glifosat (preparat produkowany przez koncern Monsanto) wykorzystywany jest przede wszystkim w środkach chwastobójczych, głównie w znanym na całym świecie herbicydzie Roundup. Autoryzacja na jego wykorzystywanie wygasa w czerwcu.

glifosat, monsanto, herbicyd Roundup

Spór o szkodliwość herbicydu glifosat. Są sprzeczne opinie

Kraje UE nie są w stanie podjąć decyzji o przedłużeniu zgody na stosowanie chwastobójczego glifosatu. Dwa ośrodki badawcze wydały sprzeczne opinie na temat jego szkodliwości - według jednej środek jest bezpieczny dla zdrowia, według drugiej...

Wokół tego środka toczy się gorącą dyskusja. Odmienne opinie na temat potencjalnej szkodliwości preparatu wydały bowiem dwie organizacje: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), organ doradczy KE oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według której glifosat może powodować raka.

Decyzja europosłów dała podstawę do działania Copa-Cogeca (europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze). - Po tym jak EFSA potwierdziła, że substancja jest bezpieczna, oczekujemy że Komisja Europejska przedłuży zezwolenie jej stosowania o 15 lat. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że eurodeputowani uznali konieczność utrzymania konkurencyjności rolników i spółdzielni rolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Dodał, że glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE i bardzo ważnym narzędziem dla rolników, ze względu na jego dostępność i przystępną cenę. Ponadto substancja jest bardzo często używana w uprawach zbóż, a także w winnicach, sadach i plantacjach oliwek w całej Unii.

- Glifosat pomaga zwalczać chwasty, które konkurują z uprawami. Bez niego produkcja będzie zagrożona. Sytuacja ta byłaby katastrofalna w skutkach dla UE, ze względu na kryzys, z jakim zmaga się aktualnie branża rolnicza i konieczność zaspokojenia wzrastającego światowego popytu na żywność - zaznaczał Pesonen.

Fin przekonywał ponadto, że glifosat jest najczęściej stosowanym herbicydem na świecie. - Jeśli zezwolenie na stosowanie tej substancji czynnej nie zostanie wydane, skorzystają na tym kraje spoza UE, eksportujące do Unii, gdyż rolnicy w tych krajach będą nadal mieć dostęp do tego środka - przestrzegał na koniec sekretarz Copa-Cogeca.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj