Trudniej będzie o warunkowe pozwolenie na odstrzał wilków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Przemysław Molik PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2019,10:40 Aktualizacja: 22-10-2019,10:51
A A A

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zaostrzył warunki wydawania specjalnych pozwoleń na odstrzał wilków. Chodzi o zapadłe orzeczenie w sprawie toczącej się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym Finlandii (KHO).

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu unijny trybunał stwierdził, że tzw. dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) nie sprzeciwia się - w ramach odstępstw od zakazu celowego zabijania wilków - przyznawaniu specjalnych pozwoleń na polowanie na nie w celu ochrony populacji gatunku.

odstrzał wilków, podkarpacie, populacja wilków, krir

Wilki nie mogą być ważniejsze od ludzi

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się podjęcia działań, które ograniczą negatywny wpływ rosnącej populacji wilka na działalność rolniczą i życie codzienne mieszkańców podkarpackich wsi. Wystąpienie do ministra środowiska to pokłosie...

Powody ich wydania muszą być jednak jasno i precyzyjnie uzasadnione, a także poparte wiedzą naukową. W uzasadnieniu wskazano ponadto, że przy wydawaniu specjalnych pozwoleń celem zarządzania wielkością populacji trzeba jeszcze udowodnić, że nie da się danej liczebności stada osiągnąć innymi sposobami, niż przez odstrzał.

Według fińskiego ministerstwa rolnictwa i gospodarki leśnej przyjęta przez TSUE linia zaostrza kryteria wydawania pozwoleń na warunkowy odstrzał. Sami Niemi, radca w tym resorcie, przyznał na łamach dziennika "Helsingin Sanomat", że trybunał podniósł dla urzędników państw członkowskich wymóg dostarczenia dowodów na naprawdę wysoki poziom, a na organy państw nakłada się silny standard dowodowy odnośnie tego, jakie dane badawcze należy przedstawić, by spełnić wymogi przyznania pozwolenia lub udowodnić brak innych zadowalających rozwiązań.

Sprawa tocząca się przed fińskim sądem dotyczy tego, czy lokalny urząd ds. dzikiej fauny przyznał zgodnie z prawem w 2016 r. pozwolenie na odstrzał siedmiu wilków w środkowo-wschodniej Finlandii. Organ uzasadnił decyzje m.in. szkodami wyrządzonymi przez drapieżniki psom oraz niepokojem miejscowej ludności.

Nadleśnictwo Piwniczna, ataki wilków, hodowla owiec, owce, jan janczy, Związek Hodowców Owiec i Kóz

Hodowcy owiec mają dość. Chcą kontrolowanego odstrzału wilków

Na terenie Nadleśnictwa Piwniczna (woj. małopolskie) żyje około 30 wilków. Latem i jesienią samice uczą młode polować i rośnie liczba zagryzionych, uduszonych albo częściowo zjedzonych owiec, krów a nawet psów. - Problem z roku...

Rozstrzygnięcie organu zaskarżyło lokalne stowarzyszenie działające na rzecz ochrony środowiska - Tapiola. Przedstawiciele organizacji są zadowoleni z ostatniego werdyktu TSUE.

W wydanym przez nich komunikacie zwrócili uwagę, że wyrok trybunału będzie miał wpływ na działania organów w państwach europejskich, w zakresie dotyczącym ochrony wszystkich gatunków wymagających ścisłej ochrony.

W Finlandii warunkowe pozwolenia na odstrzał wilków w ramach ochrony populacji były przyznawane w latach 2006-2007 oraz 2015-2016. Ich celem było zapobieganie kłusownictwu. Nowy plan zarządzania stadami wilka władze mają przyjąć w listopadzie, w tym biorąc pod uwagę ostatnie orzeczenie TSUE.

Liczebność populacji wilka na terytorium Finlandii w pierwszej połowie bieżącego roku szacowana była na ok. 185-205 sztuk. W ostatnich latach ich liczba wahała się od kilkudziesięciu do ponad dwustu osobników.

W Finlandii wilk jest uznawany za gatunek "poważnie zagrożony". W sezonach łowieckich w okresie 2010-2018 (poza obszarem hodowli reniferów), służby odnotowały łącznie ponad 200 sztuk martwych wilków (najwięcej w latach 2016 i 2017). Ocenia się, że ok. 10 proc. zginęło z powodu kłusownictwa.

Zdaniem przewodniczącego Fińskiego Związku Ochrony Przyrody Harriego Hölttä nie można wprowadzać stałego odstrzału wilków (w określonej liczbie osobników) zanim populacja drapieżników na terenie kraju nie osiągnie ok. 300-500 sztuk, w zależności od roku i sezonu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement