Parlament wzywa do ograniczenia pestycydów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2019,10:40 Aktualizacja: 19-12-2019,10:45
A A A

Parlament Europejski wezwał w rezolucji Komisję Europejską do ograniczenia stosowania pestycydów, które są szkodliwe dla pszczół i innych owadów zapylających.

W kwietniu 2018 roku Unia Europejska zgodziła się całkowicie zakazać stosowania na wolnym powietrzu trzech pestycydów, określanych jako neonikotynoidy. Kilka państw zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu.

pszczoły, ochrona pszczół, pestycydy, parlament europejski, komisja europejska

Pszczoły muszą być bardziej chronione. Parlament upomina komisję

Państwa członkowskie osłabiły projekt przepisów mających na celu ochronę pszczół przed pestycydami - uznał Parlament Europejski i zablokował w środę projekt, domagając się od Komisji Europejskiej jego poprawienia. Projekt...

Po wystosowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej wezwania do podjęcia działań, mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię w tej sferze.

W przyjętej rezolucji PE uznał jednak, że jest niewystarczająca - nie chroni pszczół i innych owadów przed wieloma przyczynami spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunkami inwazyjnymi.

Posłowie w rezolucji wzywają Komisję Europejską do rozszerzenia strategii działań i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów.

Ograniczenia stosowania pestycydów zdaniem europosłów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wzywają również do dodania obowiązkowego ograniczenia pestycydów na terenie UE w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy dotyczącej tego tematu.

kamil baj, pszczelarstwo, owady zapylające, zapylanie roślin

Bez pszczół możemy mieć duży problem

Niektórzy eksperci mówią, że kiedy na naszej planecie zabraknie pszczół ludzkość zginie w ciągu czterech lat. Zdaniem pszczelarza Kamila Baja to uproszczenie, ale ma w sobie dużo prawdy. - Pszczoły odpowiadają za zapylanie...

Parlament domaga się wreszcie przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, tak aby można wzmocnić ochronę różnorodność gatunków owadów zapylających.

Według Komisji około 84 proc. gatunków roślin uprawnych i 78 proc. gatunków dzikich kwiatów w samej Unii zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez owady.

Prawie 15 mld euro rocznej produkcji rolnej w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady.

Ekolodzy i pszczelarze wyjaśniają, że pestycydy z grupy neonikotynoidów negatywnie wpływają na system nerwowy i odpornościowy owadów, co ma wpływ na ich zdrowie i życie. Takie związki chemiczne paraliżują też zdolności komunikacyjne pszczół, które nie mogą znaleźć pożywienia, bądź uli.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj