Państwa poparły przepisy, dzięki którym gleby w UE mają być mniej zanieczyszczone

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2024,9:05 Aktualizacja: 18-06-2024,9:10
A A A

Państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z KE i PE ws. nowych przepisów, dzięki którym gleby w UE mają być mniej zanieczyszczane. Zgodnie z nowymi regulacjami, monitorowanie ich stanu w UE ma być obowiązkowe i mają powstać wytyczne zrównoważonego zarządzania glebami.

"Ludzie i nasze ekosystemy są zależni od gleby jako źródła żywności i czystej wody. Jest to jednak zasób nieodnawialny, który należy chronić i przywracać. Dzisiaj podejmujemy ważny krok w kierunku zdrowych gleb w UE do 2050 r." - powiedział Alain Maron, belgijski minister odpowiedzialny za klimat, środowisko i energię. Według UE, ponad 60 proc. gleb w Unii jest w złym stanie.

ue, odbudowa przyrody, siedliska przyrodnicze, rolnicy

Państwa UE zatwierdziły kontrowersyjne przepisy o ochronie zasobów przyrody. Jak głosowała Polska?

Ministrowie ds. środowiska państw UE zatwierdzili w poniedziałek w Brukseli porozumienie w sprawie unijnego prawa o ochronie zasobów przyrody. Zwolennicy nowych przepisów uważają, że pomogą one odbudować zniszczone siedliska...

Państwa członkowskie, wspierane przez Komisję, będą oceniać stan wszystkich gleb na swoim terytorium, aby władze i właściciele gruntów w całej UE mogli zmienić sposób zarządzania. Unijne stolice określą punkty poboru próbek do monitorowania na podstawie wspólnej metodologii UE.

Stanowisko negocjacyjne obejmuje dodatkową elastyczność dla państw członkowskich w zakresie pomiarów gleby, w tym możliwość wykorzystania istniejących danych i systemów monitorowania. Określa również minimalne wymagania jakościowe dla laboratoriów analizujących próbki gleby w celu zapewnienia porównywalności pomiarów.

Państwa członkowskie określą praktyki dotyczące zrównoważonego zarządzania glebą w ciągu pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy.

Zgodnie z proponowaną dyrektywą, państwa członkowskie zidentyfikują wszystkie potencjalnie zanieczyszczone miejsca, a następnie zmapują je w rejestrze publicznym.

Negocjacje mają się rozpocząć w ramach nowego cyklu legislacyjnego UE.

Poleć
Udostępnij