Znacznie lepsze nastroje wśród rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2020,16:55 Aktualizacja: 09-09-2020,17:44
A A A

W III kwartale br. wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie obliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IRGAGR) wzrósł aż o 13,8 pkt, z nawiązką odrabiając stratę odniesioną w II kwartale (wówczas odnotowano spadek o 11,6 punktu).  

Poprawa koniunktury jest skutkiem przede wszystkim polepszenia się nastrojów - wartość wskaźnika zaufania, jednej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, zwiększyła się o 26,3 punktu.

konflikty na wsi, unijne dopłaty, krus, miastowi kontra rolnicy

Co mają miastowi do rolników? PiS, KRUS i dopłaty

Głosowali na obecnie rządzących, płacą grosze na KRUS, bogacą się na dopłatach unijnych – takie zarzuty stawiane są rolnikom przez adwersarzy w internetowych dyskusjach. Pod każdą publikacją w ogólnotematycznych mediach o rolnictwie, a...

Tak dużego, kwartalnego wzrostu wartości wskaźnika nastrojów nie zanotowano w całej wcześniejszej historii badania koniunktury w polskim rolnictwie (największy  dotąd, zanotowany w II kwartale 1999 r., wyniósł 16,1 pkt).

- Bez wątpienia, tak jak załamanie się nastrojów w II kwartale, ich gwałtowna odnowa w kwartale bieżącym są skutkami wybuchu i dalszego rozwoju epidemii Covid-19. Odsetek gospodarstw rolnych, które jego perspektywy oceniły pozytywnie,  jest obecnie ponad dwukrotnie większy niż w II kwartale br. i osiągnął poziom 27,9 proc. bardzo bliski rekordowego - informuje Konrad Walczyk z Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

W mniejszym stopniu do wzrostu wartości ogólnego wskaźnika koniunktury przyczyniło się zwiększenie pieniężnych przychodów gospodarstw rolnych - wartość mierzącego je wskaźnika wzrosła o 7,6  pkt. Wzrost przychodów jest większy od  spodziewanego przed kwartałem. 

W konsekwencji IRGAGR ponownie przebił wieloletnią średnią (-10 pkt), przyjmując wartość -4,6 pkt, i tym samym powrócił na ścieżkę długookresowego wzrostu.

ubój rytualny, bydło mięsne, produkcja bydła, wołowina, eksport wołowiny, Rada Sektora Wołowiny, mięso wołowe, hodowcy

Rada Sektora Wołowiny murem za ubojem religijnym

Rada Sektora Wołowiny wyraża sprzeciw wobec zapowiedzi wprowadzenia przepisów prawa ograniczającego możliwość uboju religijnego (rytualnego) na terenie Polski. "Ograniczenie uboju religijnego w żaden sposób nie poprawi losu...

Poprawa koniunktury jest powszechna. W największym stopniu odczuły ją gospodarstwa  położone w makroregionie zachodnim, gospodarstwa małe, tj. o powierzchni do 7 ha, oraz duże, pow. 50 ha, a także gospodarstwa prowadzone przez osoby w wieku do 45 lat, z wykształceniem wyższym i gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin innych niż wieloletnie.

Poprawa koniunktury widoczna jest w każdym aspekcie działalności rolniczej - polepszyła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (wzrost przychodów i oszczędności oraz spadek zadłużenia) i zwiększyły się wydatki na środki produkcji.

Rozmachu nabrały zwłaszcza  inwestycje, osiągając poziomy powyżej linii trendu. W ślad za tym rośnie skłonność do zaciągania  kredytów na finansowanie produkcji rolnej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj