W lipcu rozpoczęły się żniwa i potaniały produkty roślinne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2016,15:25 Aktualizacja: 24-08-2016,15:56
A A A

Pod koniec lipca rolnicy przystąpili do zbioru zbóż ozimych, ale żniwa utrudniały opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju zakończono już zbiór rzepaku i rzepiku, a na rynku rolnym spadły ceny produktów roślinnych i żywca wołowego.

Według GUS, pogoda w lipcu była na ogół korzystna dla wzrostu i rozwoju roślin, ale występujące lokalnie opady, połączone z silnym wiatrem, spowodowały wylegnięcia zbóż. W połowie miesiąca przystąpiono do sprzętu kolejnego pokosu siana łąkowego i wieloletnich roślin motylkowych. Deszczowa pogoda utrudniała dosuszanie siana. Dobre były natomiast warunki odrostu roślinności na trwałych użytkach zielonych.

Indeks światowych cen żywności, FAO, mięso, zboża, cukier, oleje

Ceny żywności spadły. Ale wciąż drożeją wszystkie gatunki mięs

Indeks światowych cen żywności FAO wyniósł w lipcu 161,9 pkt. i przez miesiąc spadł o 0,8 proc. (1,3 pp.), zaś w skali roku obniżył swoją wartość o 1,4 proc. Stawki za żywność poleciały w dół po pięciu kolejnych miesiącach zwyżek. W...

Na rynku rolnym w minionym miesiącu odnotowano w skupie sezonowy spadek cen produktów roślinnych oraz żywca wołowego. Podrożał zaś żywiec wieprzowy, drobiowy oraz mleko. W porównaniu z lipcem ub.r. tańsze były pszenica, drób i mleko, droższe - żyto, ziemniaki, żywiec wieprzowy i wołowy - poinformował urząd w comiesięcznym informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju.

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) w lipcu był wyraźnie większy niż przed miesiącem i przed rokiem - odpowiednio o 53,2 proc. i o 18,6 proc. Wpłynęły na to zwiększone, zarówno w skali miesiąca, jak i roku, dostawy pszenicy i żyta.

Ceny skupu podstawowych gatunków zbóż, w lipcu wykazywały sezonowy spadek. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.roku ceny pszenicy były niższe (o 7,2 proc.), a żyta wyższe (o 2,7 proc.). W porównaniu z lipcem 2015 r. przeciętna cena pszenicy była wyższa o 0,9 proc., a żyta o 4,4 proc.
towary rolno-spożywcze, eksport towarów rolno-spożywczych, wina, wieprzowina, żywe zwierzęta

Spora nadwyżka w handlu towarami rolno-spożywczymi

Nadwyżka w unijnym handlu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi wyniosła w kwietniu 1,5 mld euro. To oznacza, że była o około 0,5 mld euro większa niż przed rokiem. Od maja 2015 roku do końca kwietnia bieżącego roku wartość sprzedaży...

W minionym miesiącu dostawy ziemniaków do skupu (48,7 tys. ton) były niższe niż przed miesiącem o 17,2 proc. i przed rokiem (o 11,4 proc.). Odnotowano znaczny sezonowy spadek cen ziemniaków: w skupie o 24,9 proc., a na targowiskach o 8,8 proc. W porównaniu z lipcem ub.r. za ziemniaki w skupie płacono więcej o 2,4 proc., a w obrocie targowiskowym więcej o 18,3 proc.

Od stycznia do lipca o 12,9 proc. wzrósł skup żywca rzeźnego, a w minionym miesiącu kształtował się na poziomie sprzed roku (251,4 tys. ton) i był o 5,2 proc. mniejszy niż w poprzednim miesiącu.

W lipcu stawki żywca wieprzowego były wyższe niż przed rokiem: w skupie o 20,4 proc., a na targowiskach o 2,2 proc. Poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta, ale i tak była poniżej granicy opłacalności. Średnia cena żywca drobiowego, po wzroście w skali miesiąca o 4,1 proc., była niższa niż przed rokiem o 7,1 proc.

Ceny skupu żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w lipcu były niższe niż w czerwcu (odpowiednio o 2,4 proc. i o 0,7 proc.). Wzrosły natomiast w porównaniu z lipcem ub.r. - żywca wołowego (o 2,5 proc.), a młodego bydła rzeźnego o (4,4 proc.).

Od początku 2016 r. skupiono łącznie 6450,9 mln l mleka, czyli o 4,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Ceny mleka od końca 2015 r. do czerwca br. spadały. W lipcu wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,3 proc.), ale nadal były niższe niż przed rokiem (o 6,6 proc.).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej