Rosyjska pszenica zalewa Unię

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PKO Bank Polski, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2018,15:10 Aktualizacja: 22-11-2018,15:20
A A A

Od początku bieżącego sezonu na wysokim poziomie utrzymuje się eksport rosyjskiej pszenicy - wynika z najnowszych danych Międzynarodowej Rady Zbożowej.

W lipcu i sierpniu ten wielki kraj sprzedał 8,55 mln t ziarna, czyli aż o 58 proc. więcej rok do roku - informują analitycy PKO Banku Polskiego. Zapotrzebowanie na rynku UE, spowodowane ograniczeniem wewnętrznej podaży sprawiło, że istotnie zwiększyły się dostawy tego zboża właśnie z Rosji.

zboża, sprzedaż zbóż, ceny, agrobiznes, KOWR

Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą zbóż. Czekają na lepsze ceny

Rynkowa podaż zbóż jest niewielka. Trwająca wypłata dopłat bezpośrednich spowodowała, iż wielu rolników wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna w oczekiwaniu na wyższe ceny - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Zbiory kukurydzy w kraju zostały...

W omawianych miesiącach do Wspólnoty trafiło łącznie 245 tys. t, czyli 7,5-krotnie więcej w skali roku.

Jednocześnie widoczne jest ograniczanie eksportu pszenicy przez kraje UE. Od lipca do 21 października sprzedaż ziarna z Unii wyniosła 5,02 mln t (-23 proc.), zaś import w tym czasie zwiększył się o 47 proc. do 1,43 mln t. Wysyłki od początku sezonu 2018/19 wyraźnie spowolniły z powodu malejących zapasów.

Biorąc pod uwagę zmiany w rosyjskiej produkcji zbóż i prognozy handlu dla tego kraju w bieżącym roku handlowym można oczekiwać, że dostawy do Wspólnoty będą stopniowo maleć.

Dodatkowo, oczekiwania te mogą wzmocnić prognozy mniejszego eksportu pszenicy z Australii, które przekierować mogą część dostaw rosyjskich na rynki azjatyckie.

Międzynarodowa Rada Zbożowa w październiku dość mocno obniżyła prognozy w tym kraju z 19,1 do 16,6 mln t, co oznacza najniższą produkcję od sezonu 2007/2008.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie