KOWR podsumował 2022 rok. Kto zyskał, kto stracił?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2023,14:30 Aktualizacja: 03-01-2023,14:41
A A A

Polskie rolnictwo funkcjonowało w ubiegłym roku m.in. pod wpływem wojny w Ukrainie. Doprowadziła do wzrostu cen nośników energii, środków produkcji rolnej i dużej części produktów rolnych - powiedział Marcin Wroński, wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

- Wojna wywołała szok podażowy związany przede wszystkim z dostępnością produktów rolnych, które były eksportowane przez porty Morza Czarnego i stanowiły źródło zaopatrzenia głównie dla dużej części krajów Afryki, Bliskiego Wschodu czy regionu Azji Południowo-Wschodniej - podkreślił ekspert.

zwalczanie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności

Rolniku, doświadczyłeś nieuczciwych praktyk? Komisja Europejska bada rynek

Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Każdy rolnik może zasygnalizować takie przypadki. "W ramach badania KE udostępniła ankietę...

- Czynniki te, w połączeniu z presją rosnących kosztów produkcji wywołanych przede wszystkim przez wzrost cen nośników energii, spowodowały w przetwórstwie spożywczym znaczący wzrost stawek żywności w wielu rejonach świata, w tym również w Polsce - dodał Wroński.

W tej sytuacji w centrum uwagi znalazł się sektor zbóż. Na rynkach zagranicznych znacznie wzrosło zapotrzebowanie, zwłaszcza na pszenicę, co przyczyniło się do dużego eksportu ziarna z Polski. W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. eksport zbóż z kraju osiągnął rekordowy poziom 7,3 mln ton.

Ubiegły rok okazał się dobry dla produkcji zbóż, w Polsce uzyskano 35,3 mln ton (+2 proc. r/r). Wysokie zbiory uzyskano również w przypadku kukurydzy - 8,3 mln ton (+11 proc.), o 6 proc. wyższe były owoców z drzew, a o 4 proc. z plantacji jagodowych. W górę poszła też produkcja warzyw gruntowych.

Wiceszef KOWR zaznaczył, że dobrze poradziła sobie w 2022 r. branża mleczarska. Stymulująco na produkcję wpływał popyt eksportowy na produkty mleczne z Polski.

Izba Zbożowo-Paszowa, zbiory kukurydzy, ceny zbóż, handel ziarnem

Nie ma popytu na drogie zboże

Handel zbożem przed okresem świąteczno-noworocznym był niewielki. Rolnicy nie są zainteresowani sprzedażą ziarna nie godząc się na oferowane ceny, a większość wytwórni pasz i młynów nie szuka zbóż, gdyż już wcześniej...

Ceny skupu mleka uzyskiwane przez producentów kształtowały się na historycznie najwyższych poziomach. W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. przychody z eksportu produktów mlecznych były o 45 proc. wyższe niż w roku 2021 i wyniosły 14,4 mld zł.

- Był to natomiast trudny rok dla polskiego rynku wieprzowiny i drobiu. Do ograniczeń w funkcjonowaniu rynku, na skutek rosnących kosztów produkcji (pasz i nośników energii), doszły problemy spowodowane epidemiami wirusowymi zwierząt - afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków - zaznaczył Wroński.

Był to bardziej sprzyjający rok dla sektora wołowiny. Do maja 2022 r.- zarówno na rynku unijnym, jak i w Polsce – utrzymywała się wzrostowa tendencja cen skupu bydła rzeźnego. Później średnie ceny skupu żywca wołowego wahały się, ale ich poziom był znacząco wyższy niż rok wcześniej.

Pomimo problemów, przed którymi stanęło krajowe rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, wzrosła wartość wywozu polskiej żywności. W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. eksport wzrósł o 27 proc. Od stycznia do października 2022 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 39,2 mld euro (183 mld zł), o 8,4 mld euro więcej niż rok wcześniej.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie