Grupa Azoty ZAK ze stratą za 2023 rok. To niemal 500 milionów złotych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Szczepanik PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
27-06-2024,9:40 Aktualizacja: 27-06-2024,9:44
A A A

W środę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przyjęło sprawozdanie zarządu, zgodnie z którym strata netto za rok obrotowy 2023 wyniosła 496 mln złotych.

Jak przekazała w środę kędzierzyńsko-kozielska firma, podczas WZA przyjęto uchwały zatwierdzające m.in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, zgodnie z wnioskiem zarządu spółki, na mocy którego strata netto Grupy Azoty ZAK w wysokości 496 mln zł zostaje częściowo pokryta z zysku zatrzymanego powstałego z przeszacowania kapitału zakładowego oraz częściowo z kapitału zapasowego.

grupa azoty, optymalizacja kosztów, wynagrodzenia, zuzp

Władze Grupy Azoty wystąpiły do związków o zawieszenie części zapisów układów zbiorowych pracy

Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jednocześnie zarządy wystąpiły do związkowców o zawieszenie kosztochłonnych...

W trakcie WZA udzielono absolutorium Ewie Wolff z wykonania obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz wiceprzewodniczącemu RN Mateuszowi Magdziarzowi, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 5 stycznia 2023 roku. W odniesieniu do pozostałych członków zarządu i rady zadzorczej nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów.

Do składu rady nadzorczej powołany został Marek Zatorski. Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przedstawia się następująco: Paweł Bielski – przewodniczący, Rafał Smoła – wiceprzewodniczący, Paweł Polański - członek RN wybrany przez pracowników spółki – sekretarz oraz członkowie RN - Aleksander Bogdziewicz, Angelina Sarota i Marek Zatorski.

Kędzierzyńsko-kozielskie zakłady wchodzące w skład Grupy Azoty są producentem nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. 

Poleć
Udostępnij