Eksport żywności nadal dynamicznie rośnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2022,12:25 Aktualizacja: 25-10-2022,12:37
A A A

30,3 mld euro (140 mld zł) wyniosła wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. To o blisko 27 proc. więcej niż przed rokiem - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

- Tak dynamiczny wzrost wpływów jest wypadkową wysokich cen transakcyjnych uzyskiwanych w eksporcie oraz zakłóceń w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także tendencja do deprecjacji złotego, szczególnie względem euro i dolara amerykańskiego, która jest czynnikiem wspierającym konkurencyjność cenową polskiej żywności na rynku międzynarodowym - wyjaśnił Marcin Wroński, zastępca dyrektora KOWR.

kowr, kgw, biwa regionów, kgr durąg

KOWR promuje polską żywność

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od lat wspiera polskich rolników, przetwórców i producentów rolnych w promowaniu produktów rolno-spożywczych. Robi to m.in. za pomocą Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego...

Krajowi przedsiębiorcy sprzedawali produkty rolno-spożywcze przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. Wywóz żywności do krajów UE-27 był o 30 proc. większy niż przed rokiem, a jego wartość wyniosła 22,4 mld euro. To ponad 74 proc. przychodów uzyskanych z wysyłek.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,5 mld euro, o 26 proc. więcej niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami były także: Niderlandy (2,1 mld euro, +45 proc.), Francja (1,9 mld euro, +32 proc.), Włochy (1,5 mld euro, +16 proc.) i Czechy (1,3 mld euro, +32 proc.).

Do krajów pozaunijnych w pierwszych ośmiu miesiącach br. wyeksportowaliśmy żywność o wartości 7,8 mld euro, o 19 proc. więcej rok do roku. Największymi odbiorcami były Wielka Brytania (2,4 mld euro, +28 proc.), Ukraina (615 mln euro), Arabia Saudyjska (339 mln euro, -11 proc.). Eksport żywności do Rosji wyniósł 337 mln euro i był o 20 proc. mniejszy niż przed rokiem.

premier, żywność, produkcja żywności, sektor rolno-spożywczy, energia, ceny energii, rolnicy, przetwórcy, branża mięsna

Producenci i przetwórcy żywności boją się o przyszłość

"Działając w imieniu i na rzecz polskiego sektora producentów i przetworów żywności jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności" czytamy w piśmie...

- Pomimo zauważalnej tendencji do wzrostu popytu na żywność w Polsce spowodowanej napływem obywateli Ukrainy, tempo wzrostu konsumpcji krajowej jest nadal mniejsze od wzrostu produkcji rolno–spożywczej, co pozwala na zagospodarowanie nadwyżek poprzez eksport. Ze względu na szeroką ofertę asortymentową i bardzo dobry stosunek ceny do jakości sprzedawanych zagranicę produktów żywnościowych, możliwe jest dywersyfikowanie relacji biznesowych nie tylko w krajach UE, ale również na rynkach pozaunijnych - skomentował Wroński.

Od stycznia do sierpnia głównymi towarami wywożonymi do UE było mięso drobiowe (2,1 mld euro), papierosy (1,9 mld euro), produkty mleczne (1,8 mld euro), mięso wołowe (1,2 mld euro) oraz pieczywo i wyroby piekarnicze (1,1 mld euro). Natomiast do krajów pozaunijnych sprzedawaliśmy przede wszystkim produkty mleczne, mięso drobiowe, pszenicę, wyroby czekoladowe oraz pieczywo i wyroby piekarnicze.

- Wyniki eksportu są potwierdzeniem rosnącego znaczenia sektora rolno-spożywczego w krajowym bilansie handlowym. Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. osiągnął 13,7 proc. wobec 13,1 proc. przed rokiem. Cieszy również blisko 24 proc. wzrost dodatniego salda wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, które wyniosło 10 mld euro (46 mld zł) - podsumował dyrektor KOWR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie