Eksport zbóż i ich przetworów idzie w górę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
06-11-2018,11:30 Aktualizacja: 06-11-2018,11:51
A A A

W lipcu i sierpniu Polska sprzedała 0,94 mln ton zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna). To o 0,37 mln ton więcej niż przed rokiem - wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych resortu finansów i GUS.

"Przychody z eksportu były o 20 proc. większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły blisko 481 mln euro. Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do kraju przywieziono z kolei 385 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 496 tys. ton przed rokiem. Wartość importu była o 12 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 158 mln euro" - czytamy w raporcie.

zbiory kukurydzy, produkcja zbóż, skup ziarna, Izba Zbożowo-Paszowa

Kukurydziane żniwa dobiegają końca

Kukurydziane żniwa w skali kraju zakończą się w pierwszych dniach listopada. Zbiory jeszcze trwają, przede wszystkim na południowym wschodzie kraju, czyli na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa. Tam też podaż kukurydzy...

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" wysyłki pszenicy wyniosły 325 tys. ton wobec 94 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (wzrost 3,5 razy). Zwiększył się również wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta o 71 proc. do 114 tys. ton i jęczmienia o 50 proc. do 62 tys. ton. Eksport kukurydzy był natomiast 2,9 raza większy i wyniósł 106 tys. ton.

Polscy sprzedawcy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym (73 proc. wywiezionego ziarna). Zboże trafiało głównie do Niemiec (482 tys. ton - 65 proc.).

Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa w omawianym okresie był natomiast mniejszy o 3,5 proc., zaś produktów wysokoprzetworzonych o 1 proc. większy.

Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 554 tys. ton wobec 75 tys. ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 323 mln euro (+46 proc.).

"Na obroty polskiego handlu zagranicznego, tak jak w latach poprzednich, duży wpływ ma kurs złotego wobec innych walut, głównie wobec euro, jak również relacje cen zbóż krajowych do cen w pozostałych państwach UE, zwłaszcza tych położonych najbliżej Polski. Łącznie w całym sezonie 2018/2019 wywóz zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) może wynieść około 4 mln ton, o 16 proc. mniej niż w poprzednim sezonie" - podają na koniec eksperci KOWR.
 

źródło: "Gazeta Wyborcza"

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie