Coraz więcej produktów rolno-spożywczych eksportujemy do Australii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-02-2015,19:15 Aktualizacja: 13-02-2015,19:35
A A A

W okresie  11 miesięcy  2014 r.  obroty handlowe Polski z Australią  wyniosły  950 mln dolarów wykazując wzrost o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.  

Eksport z Polski wyniósł 612  mln dolarów i był wyższy o 36 proc. Import towarów z Australii  wyniósł  334 mln dolarów i wzrósł o  19 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2013 r. Dodatnie saldo obrotów wyniosło prawie 280 mln dolarów i wzrosło o ponad 100 mln dolarów - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Resort podkreśla, że eksport stanowiły głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego, których wartość wyniosła 249 mln dolarów (wykazując wzrost o  8 proc.), a udział w  łącznym eksporcie - 40,7 proc., drugie miejsce zajmują towary z grupy wyrobów ceramicznych, których udział w ogólnym eksporcie wyniósł  21,8 proc. o wartości prawie 134 mln dolarów.

Kolejne  to produkty przemysłu chemicznego o wartości 95 mln dolarów (wzrost o 10 proc. w stosunku do 2013 r.), a udział w globalnym eksporcie -15,5 proc., artykuły rolno-spożywcze o wartości 44,8 mln dolarów (wzrost do 2013 r o 6 proc.), przy udziale 7,3 proc. w globalnej wartości eksportu.

Z Australii importujemy przede wszystkim produkty mineralne i paliwa, których wartość wyniosła 241 mln dolarów (wzrost w stosunku do 2013 r. o 33 proc.), i udziale w globalnym imporcie - 72,3 proc., wyroby przemysłu elektromaszynowego (pojazdy mechaniczne, urządzenia mechaniczne, przyrządy pomiarowe) o wartości 26,7 mln dolarów (wzrost o 58 proc.), których udział wyniósł  prawie 6 proc., produkty przemysłu chemicznego o wartości 26,3 mln dolarów, artykuły spożywcze gotowe i przetworzone oraz  napoje o wartości 12,5 mln dolarów - wzrost o 13 proc.  i udziale na poziomie 3,8 proc. w globalnym polskim imporcie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj