Ceny pszenicy zależne od słabych notowań euro i spadku produkcji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (bea) | redakcja@agropolska.pl
11-08-2015,10:40 Aktualizacja: 11-08-2015,10:51
A A A

Ceny pszenicy na świecie są obecnie znacznie niższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Ceny w UE są natomiast porównywalne lub nawet nieco wyższe, co wynika ze znacznego osłabienia się unijnej waluty oraz wyraźnego spadku produkcji.

Światowy indeks cen pszenicy wyliczany przez Międzynarodową Radę Zbożową (MRZ) w minionym tygodniu (3-7.08) spadł do poziomu 174 pkt., najniższego poziomu od maja 2010 r. Indeks liczony jest na podstawie cen zanotowanych w dziesięciu portach istotnych pod względem światowego eksportu pszenicy, w tym jednym z UE (Rouen we Francji) , odzwierciedla więc realne ceny dostaw w danym dniu. Jego ubiegłotygodniowa wartość oznacza, że ceny były o 74% wyższe niż 1.01.2000 r.

Warto zauważyć, że w minionym tygodniu światowe ceny pszenicy były o 22% niższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Jednak jednocześnie ceny pszenicy w UE nie wykazują podobnego trendu spadkowego. Według najnowszych dostępnych danych KE, w przedostatnim tygodniu lipca (20-26.07) przeciętna cena pszenicy w UE, wynosząca 172 EUR/t była o 3% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei wg notowań MRiRW pszenica konsumpcyjna w Polsce w ostatnim tygodniu lipca była przeciętnie o 1% tańsza niż przed rokiem. W pozostałych krajach unijnych ceny również były zbliżone do ubiegłorocznych. Pokazuje to, że spadki cen światowych na razie w bardzo niewielkim stopniu dotykają unijnych producentów.

eksport pszenicy, gasc, rynek zbóż

Konkurencja na rynku zbóż. Unia sprzeda mniej pszenicy?

Niemieccy eksperci spodziewają się, że w rozpoczętym właśnie sezonie kraje Unii Europejskiej sprzedadzą mniej pszenicy niż wcześniej. W ubiegłym sezonie Niemcy, Polska i kraje bałtyckie zwiększyły wysyłki tego zboża do krajów Afryki...

Sytuacja w UE jest wyjątkowa z kilku przyczyn. Najważniejsze z nich to słabe euro oraz prognozy wyraźnego spadku produkcji w 2015 r. Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych czynników, to w przedostatnim tygodniu lipca br. za euro płacono 1,09 dolara amerykańskiego, podczas gdy w porównywalnym tygodniu w 2014 r. prawie 1,35. Oznacza to, że na przestrzeni roku unijna waluta straciła 19% wobec dolara. Innymi słowy, cena unijnej pszenicy wyrażona w dolarze obniżyła się na przestrzeni roku o około 16%, podczas gdy ta sama cena wyrażona w euro wzrosła o około 3%. Pokazuje to w jaki sposób osłabianie się euro eliminuje spadki cen w UE wyrażone w miejscowej walucie (dotyczy to również złotego i ceny w Polsce).

W odniesieniu do drugiego czynnika, MRZ oczekuje zbiorów pszenicy w UE w br. na poziomie 148,5 mln t (razem z durum), czyli o 4,9% mniej niż przed rokiem. Ogółem na świecie produkcja ma obniży ́c się w znacznie mniejszym stopniu, bo o 1,5%. Porównując produkcję w pozostałych regionach świata (bez UE), to spadek w stosunku do poprzedniego roku wynosi jedynie 0,5%. Pokazuje to, że w stosunku do ubiegłego roku, pogorszenie zbiorów w UE jest znacznie wyraźniejsze niż przeciętnie na świecie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie