Będą wspierać eksporterów z województwa pomorskiego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-11-2015,9:45 Aktualizacja: 11-11-2015,9:46
A A A

Trwa ekspansja polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Jedną z najbardziej obiecujących branż jest sektor rolno-spożywczy. Żeby jednak odnieść sukces, trzeba mieć solidne wsparcie.

Właśnie dlatego Bank Zachodni WBK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisały list intencyjny o współpracy, której celem jest pomoc firmom z regionu zainteresowanym handlem zagranicznym.

eksport,opolskie,biznes,żywność,handel,Opolszczyzna,agrobiznes

Oto najbardziej obiecujące kierunki dla eksporterów z Opolszczyzny

Unia Europejska, Bliski, Środkowy i Daleki Wschód oraz Afryka - eksporterzy z województwa opolskiego właśnie te rynki uznają za najbardziej perspektywiczne dla swojej działalności. Jednocześnie są świadomi zagrożeń związanych z...
Wspólna inicjatywa ma zachęcić przedsiębiorców do ekspansji na nowe rynki zbytu. Wsparcie regionalnych firm wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz w Regionalny Program Strategiczny - Pomorski Port Kreatywności. Jest to również część Programu Rozwoju Eksportu, przygotowanego przez BZ WBK wspólnie z partnerami merytorycznymi.

Współpraca bankowców z samorządem województwa obejmie m.in. organizację konferencji dla regionalnych przedsiębiorców. Będą oni mogli również wziąć udział w misjach gospodarczych i webinariach, podczas których poznają najnowsze trendy w zakresie ekspansji zagranicznej.

- Chcemy pokazać pomorskim firmom, jakie rozwiązania mogą być dla nich pomocne we współpracy z kontrahentami z innych krajów. Jako bank, który od lat wspiera polski biznes, mamy do tego niezbędną wiedzę i narzędzia - mówi Robert Wiński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Gdańsku.

Chile,eksport,żywność,BZ WBK,misja gospodarcza,handel

Eksporterzy branży spożywczej wezmą udział w wirtualnej misji

6 listopada polscy eksporterzy z branży spożywczej będą mieli unikalną możliwość wzięcia udziału w wirtualnej misji gospodarczej do Chile. Wideokonferencję pomiędzy Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem a Santiago de Chile organizują wspólnie...
Według Głównego Urzędu Statystycznego, wartość polskiego eksportu w okresie styczeń-sierpień br. wyniosła ponad 480 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 6,9 proc.

Z kolei analizy BZ WBK pokazują, że za 5 lat udział eksportu towarów w PKB Polski urośnie do poziomu ok. 50 proc., a licząc wraz z usługami, może osiągnąć niemal 60 proc. PKB. - Eksport pełni coraz większą rolę nie tylko w gospodarce naszego kraju jako całości, ale również poszczególnych regionów, w tym Pomorza. Cieszymy się, że możemy być pierwszym bankiem, realizującym tego typu współpracę z władzami samorządowymi - dodaje Wiński.

- Pomorskie należy do jednych z większych eksporterów w kraju. Ale dobry wynik eksportowy to głównie działalność dużych firm z naszego regionu. Nadal niewykorzystany zostaje potencjał eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw - ubolewa Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie